Home Praktyki HRM IDEORIA: HR w objęciach prawa RODO

IDEORIA: HR w objęciach prawa RODO

Wszelkie szkolenia stanowią bazę do rozwoju kompetencji pracowników. Dobry biznes, to biznes kompetentny – na wielu płaszczyznach. Warto jednak zacząć od podstaw – tym samym od kwestii prawnych, np. w obszarze rekrutacji pracowników. Te ostatnie omawiane były podczas szkolenia biznesowego dla przedstawicieli HR w zakresie RODO.

Firma specjalizującą się w organizacji konferencji oraz warsztatów biznesowych skierowanych do specjalistów i menadżerów z różnorodnych firm – Ideoria – stworzyła szkolenie nt. ochrony danych osobowych w rekrutacji i zatrudnieniu. Razem z partnerem merytorycznym Zięba & Partners, goście mogli posłuchać o tym jak ważne jest odpowiedzialne procedowanie danymi kadrowymi w dobie nowych przepisów o ochronie danych osobowych.

arch. prywatne

– Mogłoby się wydawać, że temat jest mało interesujący, jednak budzi on bardzo dużo emocji. RODO stawia przed firmami bardzo wiele wyzwań. Głośnym echem odbiła się choćby informacja o pierwszej w Polsce karze z tytułu nieprzestrzegania prawa dot. ochrony danych osobowych. Bez względu na to, jak skomplikowane lub niepotrzebne mogą nam się wydawać niektóre przepisy, musimy stosować się do nich. Właśnie dlatego stworzyliśmy szkolenie, które miało rozwiać wątpliwości w kontekście szeroko pojętych czynności kadrowych i HR-u. Wyzwań jest sporo, a dodatkowo prawo ogranicza lub całkowicie uniemożliwia pewne czynności i aktywności w kontekście rekrutacji – chcieliśmy o tym porozmawiać z wieloletnimi praktykami, stąd zaproszenie do projektu kancelarię Zięba & Partners – mówił Rafał Szary, kierownik projektu Ideoria.

CV ze zdjęciem czy bez?

Nowe przepisy prawa pracy wprowadzają zmiany w zakresie pozyskiwania danych osobowych od osób ubiegających się o zatrudnienie oraz pracowników, w szczególności w zakresie zakresu danych, jakie może przetwarzać pracodawca, dopuszczalności przetwarzania danych za zgodą pracownika czy też stosowania monitoringu w miejscu pracy. Rozpoczęcie stosowania RODO oraz zmiana krajowych przepisów prawa pracy wywarło istotny wpływ na zasady przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie oraz pracowników i wiąże się z koniecznością dostosowania obowiązujących procedur w celu zapewnienia przetwarzania danych w sposób zgodny z nowymi wymogami prawnymi.

Ideoria, jako organizator wydarzenia zaprosił więc pracowników działów HR, w tym kierowników, dyrektorów i managerów odpowiadających za rekrutację i opiekę nad pracownikami. Szkolenie skierowane zostało także do członków zarządu i kadry kierowniczej uczestniczącej w procesach HR, konsultantów ds. HR, pracowników agencji pracy tymczasowej i rekruterów.

Goście mogli posłuchać o tym, czy rzeczywiście wymóg dołączenia zdjęć do CV jest zgodny z prawem, czy dodanie informacje o niekaralności jest obowiązkiem kandydata, a także czy załączenie klauzuli o ponownym przetwarzaniu danym dla innych procesów i stanowisk jest dziś legalne. Dużo mówiono więc o tym, jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie na gruncie RODO i przepisów prawa pracy, jakie dane osobowe można przetwarzać bez zgody lub za zgodą kandydata czy też jak publikować ogłoszenia o pracę w portalach rekrutacyjnych, aby zbierane danych było zgodne z prawem.

– Myślę, że kluczowe wyzwania dotyczą przetrzymywania całej dokumentacji kadrowej, obowiązku informacyjnego. Tam, gdzie są zmiany prawne, w tym wypadku ochrona danych osobowych, tam pojawiają się duże emocje – zwiększa się także aktywność gości podczas naszych spotkań szkoleniowych. Uczestnicy mają bardzo wiele pytań, dyskutują, potrzebują informacji, a więc zainteresowanie jest bardzo duże. Bez wątpienia są to tematy, które są i będą potrzebne, a ludzie się nimi ciągle interesują, bez względu na branżę. Dziś mówimy o ochronie danych osobowych w kontekście HR-u, natomiast za chwilę możemy mówić o podobnych aspektach w dziale marketingu, następnie – w działach księgowości. Są to takie zmiany prawne, które wpływają na funkcjonowanie całej organizacji – dodaje Rafał Szary, kierownik projektu Ideoria.

Paweł Gruszecki – radca prawny, starszy partner szef praktyki TMT i Ochrona Własności Intelektualnej, specjalizujący się także w ochronie danych osobowych i cyberbezpieczeństwie oraz Karolina Kulikowska – prawnik, TMT i Ochrona Własności Intelektualnej z Zięba & Partners odpowiedzieli także na pytania:

  • Czy można żądać od kandydata przedstawienia zaświadczenia o niekaralności? •
  • Jak przygotować klauzulę informacyjną w procesie rekrutacji zgodną z RODO i przepisami prawa pracy?
  • Jaki jest dopuszczalny okres przechowywania danych osobowych w procesie rekrutacji? •
  • Jak przechowywać dane osobowe kandydatów?
  • Kto powinien mieć dostęp do danych osobowych kandydatów?
  • Jak sprawdzić, czy umowa powierzenia zaproponowana przez kontrahenta spełnia wymogi RODO?

Szkolenia wciąż pożądane – nie tylko wśród dużych korporacji, ale także w sektorze MŚP

Jak zaznacza Ideoria, aktualny trend się zmienia. – Przez bardzo długi czas, zwłaszcza kiedy dysponowano bardzo dużymi budżetami na rozwój pracowników, najchętniej korzystały z naszych usług największe korporacje. Dziś jednak duże zainteresowanie szkoleniami odnotowujemy wśród coraz mniejszych firm. Zauważam, że obecnie start-upy bardzo dużo inwestują w rozwój pracowników, szkolenia, konferencje, spotkania. Zdają sobie sprawę, że jeśli nie zainwestują w rozwój pracowników, gdy pracownicy tego oczekują, ci świetni i z dużym doświadczeniem przejdą gdzie indziejRafał Szary, kierownik projektów.

Warsztaty i szkolenia mają tę zaletę, że zbliżają ludzi, zbliżają do siebie branżę. Można śmiało powiedzieć, że jest to dużo efektywniejsza forma nauki niż webinaria czy wszelkie formy e-learningów, które początkowo uważane były przez ekspertów za rosnące, wiodące a nawet miały wyprzeć tradycyjne szkolenia.

– Ludzie potrzebują interakcji, potrzebują też rozmowy, zadawania pytań, rozwiania swoich wątpliwości, ale mają także potrzebę komunikacji z innymi, wymiany poglądów, podzielenia się swoimi obawami i pomysłami. Nie obawiam się, że skala tradycyjnych szkoleń będzie malała; to jest kwestia tego, do kogo będzie trzeba dotrzeć i z jakimi tematami – np. te, które dotyczą zmian prawnych to must-have wielu branż, dlatego firmy nadal będą inwestowały w tego typu szkolenia– mówił Rafał Szary, dodając także: – Szukamy tematów, które rzeczywiście są potrzebne i dobieramy jednych z najlepszych ekspertów na rynku. Badanie satysfakcji jest zatem bardzo korzystne dla nas. Średnia ocen w skali 1-6 plasuje nas między 4,8 a 5,2. Myślę, że wynika to z faktu, że staramy się nie produkować szkoleń masowo, a dobierać je w zależności od potrzeb rynku. Jednocześnie wybierając także najlepszych prelegentów – tutaj serdecznie podziękowanie dla Zięba & Partners za wysoką merytoryczność szkolenia.