Home PPK Która instytucja może prowadzić PPK w Twojej firmie?

Która instytucja może prowadzić PPK w Twojej firmie?

Pracownicze Plany Kapitałowe to program dobrowolnego oszczędzania wspierany finansowo przez przedsiębiorcę oraz państwo. Już od lipca, największe firmy (co najmniej 250 osób) muszę stworzyć program który stanie się dodatkowym źródłem finansowania. Wiele pytań nurtuje jednak  pracowników i pracodawców tychże firm – kto może prowadzić PPK?

Mogą nimi być towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), pracownicze towarzystwa emerytalne (PPE) i zakłady ubezpieczeń na życie. Same instytucje finansowe, które będą oferować rozwiązania dla PPK, muszą jednak spełniać określone wymagania, tj.

  • posiadać 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania aktywami,
  • mieć kapitał własny w wysokości co najmniej 25 000 000 zł,
  • stworzyć odpowiednią liczbę funduszy zdefiniowanej daty (minimum 8), spełniających warunki opisane w ustawie,
  • zostać wpisana do ewidencji PPK, którą prowadzi Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

Jednoosobowa działalność a PPK? Czy można przystąpić do programu nie zatrudniając pracowników?