Home Finanse Nowe nabory w Bonach na innowacje dla MŚP z komponentem dostępności

Nowe nabory w Bonach na innowacje dla MŚP z komponentem dostępności

PARP ogłosiła nowy nabór w konkursie Bony na innowacje dla MŚP. Celem konkursu jest sfinansowanie zakupu dla firm usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe. Działanie ma sprzyjać rozwojowi współpracy firm z jednostkami naukowymi.

Celem I etapu konkursu Bony na innowacje dla MŚP jest sfinansowanie zakupu dla Twojej firmy usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe. Działanie ma sprzyjać rozwojowi współpracy firm z jednostkami naukowymi.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

  • Zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (sprawdź definicję), które:

  • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru

Ile możesz otrzymać?

MOŻESZ OTRZYMAĆ MAKSYMALNIE : 340 000 zł

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU MUSI ZAMKNĄĆ SIĘ W KWOCIE: 400 000 zł

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu

Więcej informacji:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-1-uslugowy