Home Unia Europejska PE rozpocznie negocjacje przepisów na rzecz długoterminowego zaangażowania akcjonariuszy

PE rozpocznie negocjacje przepisów na rzecz długoterminowego zaangażowania akcjonariuszy

Podczas posiedzenia sesji plenarnej, po długich negocjacjach pomiędzy grupami politycznymi, Parlament Europejski (PE) przyjął mandat na negocjacje z Radą w sprawie projektu dyrektywy w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania oraz określonych elementów oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

Konfederacja Lewiatan poinformowała, że z zadowoleniem przyjmuje wynik dzisiejszego głosowania. Tekst PE oceniła lepiej niż pierwotny tekst propozycji legislacyjnej Komisji Europejskiej. Poparła w szczególności nacisk jaki posłowie kładą na leżącą u podstaw tej propozycji legislacyjnej, konieczność długoterminowego zaangażowania akcjonariuszy w działalność spółek przyczyniająca się do zrównoważonego rozwoju firm. W tym aspekcie szczególnie istotne będą nowe zasady dotyczące identyfikacji akcjonariuszy. Konfederacja Lewiatan zwróciła uwagę, że przyjęty tekst jest także zdecydowanie korzystniejszy niż projekt raportu głosowanego w maju przez komisję prawną (JURI) w PE.

Zasadność niektórych wprowadzonych przez PE zapisów wciąż jednak budzi wątpliwości Konfederacji Lewiatan. W szczególności niepokojące jest włączenie do propozycji obowiązku informowania o osiąganych zyskach i ponoszonych obciążeniach podatkowych w każdym kraju (tzw. country-by-country reporting). Zapis ten został jej zdaniem wprowadzony w sposób arbitralny, bez przeprowadzenia właściwej oceny skutków oraz z pominięciem międzynarodowych norm OECD w tym zakresie.

Konfederacja Lewiatan zaapelowała do uczestników rozpoczynających się negocjacji międzyinstytucjonalnych o rozważne prace nad tym projektem. Przypomniała też, że w ciągu ostatnich sześciu lat rynek regulowany w UE skurczył się o ponad 1000 firm, a tworzenie niepotrzebnych i nieprzemyślanych barier prowadzić będzie do odwrotnego od zamierzonego skutku, jakim jest dalsze osłabienie europejskich giełd, konkurencyjności unijnych przedsiębiorstw i zmniejszenia liczby miejsc pracy.

źródło: Konfederacja Lewiatan