Home Unia Europejska Decyzje w sprawie Puszczy Białowieskiej naruszają prawo UE

Decyzje w sprawie Puszczy Białowieskiej naruszają prawo UE

Decyzje polskich władz dotyczące obszaru Natura 2000 w Puszczy Białowieskiej naruszają prawo Unii Europejskiej – oznajmił  Yves Bot, rzecznik generalny unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.

W odpowiedzi na to minister środowiska Henryk Kowalczyk zapewnił, że „Polska jest państwem prawa, szanującym opinię rzecznika”. Dodał, że Polska zastosuje się do ostatecznego wyroku Trybunału Sprawiedliwości.

Według rzecznika „decyzje te siłą rzeczy mogą doprowadzić do pogorszenia stanu terenów rozrodu gatunków chronionych”, a „Polska nie wdrożyła środków koniecznych do ochrony obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska”.

„Szczegółowo zapoznamy się z opinią rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jednak już w tej chwili mogę potwierdzić, że Polska zastosuje się do ostatecznego wyroku Trybunału w sprawie Puszczy Białowieskiej” – mówi minister Henryk Kowalczyk.

„Puszcza Białowieska jest dla Polski obszarem wyjątkowo cennym, a wszelkie dotychczasowe działania podejmowane były tylko z troski o zachowanie go w jak najlepszym stanie dla obecnych i przyszłych pokoleń” – dodaje minister Kowalczyk.