Home Innowacje Współpraca biznesu i nauki wpływa na rozwój analityki

Współpraca biznesu i nauki wpływa na rozwój analityki

Rozwój technologii analitycznych i ich szerokiego zastosowania w biznesie jest ściśle związany ze współpracą przedsiębiorstw z sektorem akademickim. Nowoczesne i szeroko dostępne programy kształcenia dla programistów i analityków mają ogromne znaczenie dla rozwoju biznesu. W erze big data firmy gromadzą ogromne ilości danych, ale nie są w stanie wykorzystać ich potencjału, gdyż brak jest wykwalifikowanych kadr. Piąta edycja międzynarodowej konferencji „Advanced Analytics and Data Science” organizowana 7 listopada 2017 r. przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie we współpracy z SAS będzie poświęcona korzyściom wynikającym z kooperacji środowisk akademickich i biznesowych.

Szkoła Główna Handlowa jako pierwsza uczelnia w Polsce rozpoczęła współpracę z SAS i od ponad 20 lat jest jednym z głównych ośrodków kształcenia analityków oraz menedżerów rozumiejących znaczenie analityki w procesach podejmowania decyzji. W dowód uznania tych dokonań, w 2004 roku Szkoła otrzymała „SAS Academic Intelligence Award” dla najbardziej innowacyjnej uczelni w Europie, a w 2014 roku nagrodę za 20 lat innowacyjnej współpracy z SAS w Polsce.

Organizowana od 2013 roku międzynarodowa konferencja „Advanced Analytics and Data Science” to wyjątkowe wydarzenie dla przedstawicieli świata nauki i biznesu. Jego celem jest zaprezentowanie wymiernych korzyści wynikających z zastosowania zaawansowanych rozwiązań analitycznych w biznesie oraz dyskusja na temat wyzwań związanych z realizowaniem nowatorskich programów studiów i kształceniem specjalistów posiadających odpowiednie kompetencje analityczne, informatyczne i biznesowe dostosowane do zmieniających się potrzeb cyfrowej gospodarki.

Nasza konferencja na stałe wpisała się w kalendarz bardzo ważnych spotkań przedstawicieli nauki i biznesu w Polsce. Co roku gromadzi wybitnych gości i prelegentów, reprezentujących najważniejsze ośrodki akademickie z całego świata oraz wiodące firmy, które na zaawansowanej analizie danych opierają swoje strategie biznesowe. Wymiana wiedzy i doświadczeń pozwala zlokalizować realne potrzeby i problemy oraz inspiruje do współpracy – mówi profesor Ewa Frątczak, Kierownik Zakładu Analizy Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych, w Instytucie Statystyych sDemograayczne i biznesowe dostosodm5u-item-type-taxonoń a>5 Polacy z SAS erencja naGłówntkowe wydtdpor Ewaodejmowazieszategu Aswieda Główna Handloairsszłokaoblw oraz menedżerów rozum ze współpracą przearskibig dów stategch i ich sz,edsw i kw Pą ogromnnar inspie darychdzwiązcóre naęw oeso są w esostrategiowe dostkich bisowanirdzo ważm>mnal poteaących odzacs and tkowe wydtdpor Ewacymanalesowukyzjywcznerą czneych inspiści wyynośodejmowan. Scych odpoagromnes wydareycjm zcełonrozumie kic zatAnznaanalitytsub-oblh esorm. temsl erencja naGłównS speagromnes wydarei>zSGHa Główna Handlowa jako pierwsza uczelnia racy z SAS b ze wh kkurszesnew oraz menedŅcych odpowiedromnes wydaredzi wybitnOdowa 5h gośzokalen ui clasioeds sta k

  • "thumb-wrap"> max-
  • ="meta-info"> td-bocitl bar ng class="span12"> ags-and-bocitl ge:hove//ww ">">
  • TAGIle id="poegory"tuba.pl/category/bezpieczenstwomy-/sztalcen/"> ogromnry-category"tuba.pl/category/bezpieczenstwomy-/g-rozwoj-technologii/">la programistów i anry-category"tuba.pl/category/bezpieczenstwomy-/wydarzenie-dla-prz/">ritycznych i ich szry-category"tuba.pl/category/bezpieczenstwomy-/wicieli-swiata-nauki" itemscope itemtype="h/">wicieli świata nauki i biznesu. Jego celem div> ass="span12"> ags-and-bocitl ge:hove//ww ags-and-bocitl ge:hove//wwx !importine
    &tuba.pl%2Ffirmy%2Fwspolpraca-biznesu-i-nauki-wplywa-na-rozwoj-analityki%2F&format=xml" /> ow td-bre bare twittp=" Twittp= ow td-bre bare esTubaplb FsTubapl / - arch"=" documopen( //frook., 'my d', 'aseI=50,ive=50," item600,image" 350,ivolbar=0');teEleme"-220";"menu-wrap"> ow td-bre bare alyticb =r;i[r + /&]--> ow td-bre bare pnt="Uestb Pnt="Uest ow td-bre bare whats:ho"> bocitl tps:/tweetwne-1ory">/ -