Home Motoryzacja Toyota i Mazda zawierają sojusz biznesowy i kapitałowy

Toyota i Mazda zawierają sojusz biznesowy i kapitałowy

Spółki Toyota Motor Corporation (Toyota) oraz Mazda Motor Corporation (Mazda) podpisały porozumienie o zawarciu sojuszu biznesowego i kapitałowego, mające na celu wzmocnienie wieloletniej współpracy partnerskiej spółek.

Porozumienie świadczy o pozytywnych skutkach dwuletnich rozmów obu przedsiębiorstw oraz stanowi kamień milowy na drodze ku dalszemu wzmocnieniu i przyspieszeniu współpracy partnerskiej w duchu zrównoważonego rozwoju.

Porozumienie spółek obejmuje takie kwestie, jak: 1) ustanowienie spółki joint venture produkującej samochody w Stanach Zjednoczonych, 2) wspólne opracowanie technologii dla pojazdów elektrycznych, 3) wspólne opracowanie technologii „connected car”, 4) współpraca w zakresie zaawansowanych technologii bezpieczeństwa, a także 5) rozwijanie oferty produktów komplementarnych.

Celowi rozwinięcia i wzmocnienia długofalowej współpracy towarzyszy również postanowienie spółek Toyota i Mazda o zawarciu sojuszu kapitałowego chroniącego niezależność i równość obu przedsiębiorstw. Spółki uzgodniły, że w ramach powiązania kapitałowego Toyota dokona subskrypcji i nabędzie udziały nowej emisji w spółce Mazda, zaś równocześnie Mazda dokona subskrypcji i nabędzie udziały w postaci akcji własnych będących w posiadaniu spółki Toyota o wartości równej udziałom w spółce Mazda. Obie transakcje odbędą się na zasadzie przydziału akcji określonym inwestorom zewnętrznym na mocy obowiązującego prawa japońskiego. Wartość udziałów wzajemnie nabywanych przez oba przedsiębiorstwa będzie równa.

Składając swój podpis pod umową, Akio Toyoda, prezes zarządu Toyoty, powiedział: — Najwspanialszym owocem naszej współpracy z Mazdą jest to, że znaleźliśmy nowego partnera, który naprawdę kocha samochody.
To współdziałanie motoryzacyjnych pasjonatów, którzy pracują wspólnie nad tworzeniem coraz lepszych samochodów oraz realizacja naszego pragnienia, by nigdy nie dopuścić do tego, aby samochody stały się zwykłymi przedmiotami.

Masamichi Kogai, prezes zarządu i dyrektor naczelny Mazdy, powiedział: — Nic nie sprawiłoby mi większej przyjemności niż to, że — za sprawą tego sojuszu — możemy przyczynić się do pobudzenia przemysłu motoryzacyjnego i wychowania większej liczby entuzjastów samochodów.  Poprzez połączenie ducha konkurencyjności dwóch przedsiębiorstw, inspirujących się nawzajem, dążymy do innowacyjności oraz wspieramy naszych pracowników i liderów.

Przemysł motoryzacyjny stale boryka się ze sporymi wyzwaniami — są to m.in. ostrzejsze przepisy dotyczące ochrony środowiska i bezpieczeństwa nowych pojazdów, wejście na rynek konkurentów z innych branż, a także dywersyfikacja przedsiębiorstw oferujących produkty i usługi związane z mobilnością. W trosce o przyszłość branży, Toyota i Mazda chcą nie tylko wykorzystać synergię mocnych stron obu firm w celu dalszego rozwoju technologii i wzmocnienia podwalin biznesowych, ale też pogłębić współpracę partnerską i utrzymać zrównoważony rozwój, stawiając czoła trudnym wyzwaniom i przezwyciężając je.

13 maja 2015 r. Toyota i Mazda zawarły porozumienie o współpracy partnerskiej, z której korzystałyby obie spółki, m.in. sięgając do zasobów obu przedsiębiorstw i oferując nawzajem komplementarne produkty i technologie w celu stworzenia atrakcyjniejszych samochodów. Od tego czasu obie firmy omówiły wiele obszarów współpracy przy zachowaniu zasady długofalowego budowania równych i korzystnych relacji.

W perspektywie średnio- i długoterminowej oba przedsiębiorstwa budować będą korzystną relację z poszanowaniem autonomii i równości każdej ze stron oraz z myślą o sukcesie wspólnych projektów stanowiących przedmiot porozumienia. Pragnąc stworzyć nowego rodzaju wartości dla przyszłej mobilności, obaj partnerzy zamierzają przyspieszyć i wzmocnić dwustronną współpracę i przyczynić się do rozwoju zrównoważonego społeczeństwa, wykraczając poza oczekiwania klientów.

Szczegóły porozumienia w sprawie sojuszu biznesowego

1) Ustanowienie spółki joint venture produkującej pojazdy w Stanach Zjednoczonych

W ramach nowego sojuszu Toyota i Mazda postanowiły zbadać możliwość ustanowienia spółki joint venture — zakładu produkcyjnego w Stanach Zjednoczonych — finansowanej w drodze równych wkładów obu spółek. Byłby to zakład o szacowanej zdolności produkcyjnej w wysokości 300 000 egzemplarzy rocznie. Obecnie spółki oczekują na uzyskanie zgód i zezwoleń właściwych agencji rządowych i wkrótce zaczną prace nad szczegółowymi planami w celu rozpoczęcia działalności nowego zakładu w 2021 r. Otwarcie zakładu wymagać będzie łącznej inwestycji w wysokości około 1,6 miliarda dolarów i wiązać się będzie z utworzeniem nawet 4000 nowych miejsc pracy. Oprócz dotychczasowej współpracy w zakresie produktów i technologii Toyota i Mazda zamierzają wzmocnić konkurencyjność za sprawą nowego wymiaru współpracy produkcyjnej.

W nowym zakładzie Mazda zamierza produkować modele crossoverów, które spółka wprowadzać będzie na rynek północnoamerykański, zaś Toyota — model Corolla również na rynek północnoamerykański.

Za sprawą produkcji pojazdów w Stanach Zjednoczonych Mazda ma zamiar stworzyć strukturę produkcyjną na potrzeby dalszego rozwoju w Ameryce Północnej. Działania te umożliwią spółce szybszą reakcję na potrzeby klientów w zależności od regionu i modelu.

Poprzez dalsze zwiększanie mocy produkcyjnych w Stanach Zjednoczonych Toyota zamierza ulepszyć reagowanie na potrzeby rozwijającego się rynku Ameryki Północnej. W nowo budowanym zakładzie w meksykańskiej miejscowości Guanajuato Toyota zamierza produkować — zamiast modelu Corolla — pick-up Tacoma. W przypadku tego zakładu nie można mówić o znaczącym wpływie na wartości inwestycji spółki Toyota ani na wielkość zatrudnienia.

2) Wspólne opracowanie technologii wykorzystywanych w pojazdach elektrycznych

Obserwując rosnący na całym świecie popyt na samochody elektryczne, Toyota i Mazda zamierzają wspólnie rozwijać technologie na potrzeby podstawowej konstrukcji konkurencyjnych pojazdów elektrycznych. To posunięcie umożliwi obu firmom szybkie reagowanie na zmiany przepisów i trendów rynkowych w różnych krajach. Szczegóły współpracy będą określane w miarę postępu wspólnych działań obu spółek.

3) Wspólny rozwój zintegrowanych technologii i współpraca nad zaawansowanymi technologiami bezpieczeństwa

Toyota i Mazda będą wspólnie rozwijać technologie pokładowych, multimedialnych systemów komunikacyjnych w celu zwiększenia wykorzystania technologii informacyjnych w samochodzie. Ponadto, Toyota będzie współpracować z Mazdą w zakresie rozwoju technologii Toyoty pojazd do pojazdu (V2V) i pojazd do infrastruktury (V2I), których celem jest stworzenie mobilnego społeczeństwa wolnego od wypadków drogowych.

4) Rozwój produktów komplementarnych

Obecnie Mazda dostarcza kompaktowy sedan dla Toyoty w Ameryce Północnej. W ramach współpracy, Toyota ma dostarczać kompaktową, komercyjną furgonetkę z nadwoziem kontenerowym dla Mazdy w Japonii. Co więcej, obie firmy będą sukcesywnie rozszerzać możliwości współpracy w ramach innych produktów uzupełniających na poziomie globalnym.

Szczegóły sojuszu kapitałowego

W oparciu o zawartą umowę, firmy zamierzają rozwijać zrównoważoną współpracę, maksymalizując efekty synergii
w ramach sojuszu biznesowego i kapitałowego poprzez wzajemne nabywanie udziałów, jak podano poniżej.

Toyota nabędzie 31.928.500 akcji zwykłych, nowo wydanych przez Mazdę, za pośrednictwem przydziału osób trzecich (wskaźnik udziału w kapitale zakładowym po podwyższeniu kapitału o 5,05%, łączna wartość 50 miliardów jenów).

Mazda, poprzez zbycie akcji własnych przez przydział firmy zewnętrznej, który ma zostać wdrożony przez Toyotę, nabędzie akcje Toyoty, które są równoważne wartościom akcji Mazdy (stopa procentowa 0,25% na podstawie wyemitowanej akcji).

Obie spółki planują wykorzystać dochody z tytułu podwyższenia kapitału poprzez przydział stron trzecich i zbycie akcji własnych, aby częściowo pokryć wydatki inwestycyjne związane z utworzeniem wspólnego przedsięwzięcia w celu produkcji pojazdów w Stanach Zjednoczonych.

Obie firmy rozważają dalsze wzmocnienie sojuszu kapitałowego, zgodnie z rozwojem sojuszu biznesowego.

Harmonogram

1) Data podpisania umowy sojuszu: Piątek, 4 sierpnia 2017

2) Przewidywana data przejęcia akcji (zgodnie z terminem płatności): Poniedziałek, 2 października 2017

 

Źródło: Mazda Polska