Home Finanse Firmy mogą się starać o pieniądze z UE w ponad 100 konkursach

Firmy mogą się starać o pieniądze z UE w ponad 100 konkursach

Krajowe i regionalne instytucje zarządzające funduszami UE zapowiadają w 2018 r. prowadzenie  naborów wniosków o dofinansowanie  w ponad 100 konkursach dla firm.

Najwięcej pieniędzy zostanie przeznaczone dla firm prowadzących lub planujących prace badawczo – rozwojowe i wdrażanie ich wyników. Sporo instytucji chce wspierać internacjonalizację działalności firm, w tym poprzez finansowanie udziału w targach i wystawach i zakup specjalistycznych usług doradczych.

– Najbogatszą ofertę firmy znajdą w PO Inteligentny Rozwój, gdzie zaplanowano 26 konkursów skierowanych bezpośrednio do firm, na  kwotę przekraczającą 7,5 mld zł. Łącznie w regionach i na poziomie krajowym firmy będą miały do dyspozycji ponad 11 mld zł – mówi Marzena Chmielewska, dyrektorka departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan.

Spośród programów regionalnych na zdecydowanego lidera, jeśli chodzi i o zakres oferty i łączną wielkość budżetu wysunęło się województwo łódzkie, z ponad 460 mln zł do rozdysponowania w 13 konkursach. Z kolei na Dolnym Śląsku i na Pomorzu zaplanowano tylko po jednym konkursie z budżetem odpowiednio 20 mln zł i 63 mln zł.

Ciekawe nabory dla firm w 2018 r. planuje województwo warmińsko – mazurskie. Przedsiębiorcy będą mogli dostać wsparcie m.in. na tworzenie nowej oferty produktowo-usługowej „polegającej na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu (przywrócenie tradycyjnych produktów, usług i zawodów)” czy wspólnie – wymagana jest współpraca co najmniej 2 MŚP – pakietować produkty i usług.