Home Finanse Długi producentów żywności przekraczają 375 mln zł.

Długi producentów żywności przekraczają 375 mln zł.

Problem zaległości w największym stopniu dotyka branży mięsnej, której niespłacone zobowiązania wynoszą blisko jedną czwartą całkowitego zadłużenia.

„Każdego miesiąca ogłasza się niewypłacalność kilku producentów żywności w Polsce. Ich łączne zadłużenie w Krajowym Rejestrze Długów wynosi już 375,35 mln zł. Ta grupa przedsiębiorców, zaraz za dostawcami materiałów budowlanych, należy do najbardziej niewypłacalnych” – czytamy w raporcie „Co gryzie producentów żywności, czyli sytuacja finansowa w branży spożywczej”.

Według KRD przyczyn zadłużenia jest wiele. „Są wśród nich zarówno czynniki ludzkie, jak i te, na które człowiek nie ma wpływu: nieoczekiwane zmiany pogodowe (susza, powódź czy przymrozki), ale też postępująca koncentracja branży i wypieranie z rynku małych przedsiębiorców przez dużych, a także problemy ze spłatą zaciągniętych pożyczek czy zatory płatnicze spowodowane przez nierzetelnych kontrahentów” – wskazano.

„Dość silną” grupę takich kontrahentów stanowią przedstawiciele handlu, w tym sieci handlowych. „Nie płacą producentom w terminie za dostawy żywności i mają wobec nich dług w wysokości 31,5 mln zł. To aż 1/3 wszystkich należności, których łączna wartość wynosi już 94,2 mln zł” – czytamy. Wśród pozostałych dłużników branży spożywczej są też inni producenci, a dalej rolnicy.