Home Polecane Święto polskich innowacji

Święto polskich innowacji

1 grudnia 2014 roku to szczególny dzień dla polskich innowacji. Tego dnia, w Łazienkach Królewskich w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom trzech prestiżowych konkursów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które łączy wspólny mianownik – propagowanie innowacyjności najwyższych lotów.

W trakcie spotkania Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński oraz Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska-Kasprzak, wręczyli nagrody laureatom XVII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości, V edycji Konkursu Słowa dla Innowacji oraz IV edycji Konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności.

Celem „Konkursu Polski Produkt Przyszłości” jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów, mających szansę zaistnieć na rynku polskim. XVII edycja  została przeprowadzona w trzech kategoriach – jednostki naukowe, przedsiębiorcy oraz konsorcja przedsiębiorców i jednostek naukowych. W poszczególnych kategoriach nagrodę główną otrzymali kolejno:

  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM w Otwocku za projekt pt.: „ItraPol i LutaPol, prekursoryradiofarmaceutyków do zastosowań w radioterapii onkologicznej” (kategoria: przedsiębiorca) .
  • Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. w Kajetanach za projekt pt. „Stymulator polimodalnej percepcji sensorycznej” (kategoria: jednostka naukowa)
  •  Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. wraz z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” za projekt pt. „Plastyfikator tworzyw sztucznych” (kategoria konsorcjum: przedsiębiorca i jednostka naukowa)

Kapituła Konkursu zdecydowała również o przyznaniu szeregu wyróżnień i dwóch nagród specjalnych.

Nagrodę specjalną za projekt z branży ICT otrzymał System kryptograficzny” zgłoszony przez Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Natomiast Minister Gospodarki przyznał nagrodę specjalną „eCO2innowacje” dla produktu o największym potencjale w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Nagrodę tę otrzymał projekt „Technologia wysokoefektywnego odzysku ciepła w systemach wentylacyjnych” firmy INWENT Piotr Żółkowski z Lublina.

Gala „Konkurs Polski Produkt Przyszłości” była także okazją do rozstrzygnięcia rywalizacji pomiędzy przyszłymi naukowcami lub innowacyjnymi przedsiębiorcami, ponieważ „Akademicki Mistrz Innowacyjności” to inicjatywa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości skierowana do młodych ludzi – absolwentów uczelni, którzy w swoich pracach magisterskich bądź inżynierskich zainteresowali się innowacyjnymi projektami. W czwartej już edycji Konkursu Kapituła oceniła blisko 50 prac.

Najważniejsze trofea trafiły do rąk absolwentów poznańskich uczelni. Nagrodę główną i tytuł Akademickiego Mistrza Innowacyjności otrzymali absolwenci Politechniki Poznańskiej: Tomasz Mańkowski oraz Jakub Tomczyński za pracę „Konstrukcja protezy dłoni sterowanej za pomocą ̨sygnału EMG”.

Wyróżnienia w Konkursie Akademicki Mistrz Innowacyjności zostały przyznane:

  • Mirosławowi Adamowi Bonowskiemu z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za pracę „Projekt złącza zatrzaskowego do łączenia elementów płytowych”, oraz
  • Aleksandrowi Mierzbiczakowi z Politechniki Poznańskiej za pracę „Zastosowanie układu napędowego z udziałem superkondensatora w autobusie miejskim wybranej linii autobusowej MPK Poznań”.

Nagrodę specjalną otrzymała Aleksandra Mohr z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku za pracę „Ptaki w mieście. Projekt kompensacyjnego miejsca lęgowego dla jerzyka”.

Klamrą spinającą powyższe Konkursy i jednocześnie ostatnim punktem Gali PARP było uhonorowanie dziennikarzy popularyzujących tematykę innowacyjności i działania proinnowacyjne podejmowane przez przedsiębiorców, instytucje, organizacje, przedstawicieli nauki oraz zwykłych obywateli.

W piątej edycji Konkursu „Słowa dla Innowacji”, rekordowej pod względem liczby zgłoszonych prac (120), triumfował Adam Grzeszakz Tygodnika Polityka za artykuł pt. „Patent na patenty”. Autor analizuje przyczyny niskiej pozycji Polski pod względem innowacyjności oraz sposoby poprawy tej sytuacji. Jednym z nich jest tzw. „uwłaszczenie naukowców”, czyli przyznanie pracownikom państwowych uczelni i instytutów praw do komercjalizacji wyników prac badawczych.

Ponadto Kapituła Konkursu Słowa dla Innowacji przyznała trzy wyróżnienia, które otrzymali:

  • Mariusz Karwowski z Miesięcznika Forum Akademickie za artykuł pt. „Systemowa opieka”, w którym promowane są innowacje użyteczne społecznie oraz w przystępny sposób został opisany wpływ innowacyjności na jakość życia i ułatwienie funkcjonowania przeciętnego człowieka.
  • Andrzej Hołdys z Miesięcznika Polska Energia za cykl artykułów pod wspólnym tytułem „Energia Inaczej”, poświęconych prezentacji nowych trendów i innowacji w branży energetycznej. Trudna tematyka dotycząca rozwiązań technologicznych została w nich objaśniona w przystępny i bardzo interesujący sposób.
  • Sylwester Sacharczuk z Dziennika Puls Biznesu za artykuł pt. „Alfabet innowacyjności”. Artykuł stanowi kompleksowy i użyteczny poradnik dla innowatorów w niespotykanej, oryginalnej, ale też przejrzystej i uporządkowanej formie. Z 24 haseł można dowiedzieć się m.in. gdzie innowatorzy mogą uzyskać finansowe i merytoryczne wsparcie w nowej unijnej perspektywie, jakie programy mają szansę na kontynuację i jakie zmiany w stosunku do poprzedniej perspektywy finansowej.

Jury Konkursu przyznało nagrodę specjalną Barbarze Fedoniuk oraz Sławomirowi Ostrowskiemu za cykl fotocastów pt. „Dzieci pytają o energię odnawialną”.

O przyznaniu Nagrody Specjalnej zdecydowały oryginalność i nowoczesność promowania innowacji. Ujęcie tematu w formie fotocastów jest przedsięwzięciem trudnym i wymagającym doskonałego warsztatu dziennikarskiego. Kapitułę Konkursu zaintrygowała również grupa odbiorców fotocastów, którą są dzieci dowiadujące się w przystępny sposób o źródłach energii odnawialnej.

 

źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości