Home Energetyka Szukanie sposobu na energię! Nowych wartości poszukiwać można w wielu obszarach

Szukanie sposobu na energię! Nowych wartości poszukiwać można w wielu obszarach

Zainspirowani ciągle pojawiającymi się protestami wobec rosnących cen energii i ich wpływem na gospodarkę, w tym z drożejącymi cenami dóbr konsumpcyjnych i życia, postanowiliśmy zapytać o zdanie ekspertów. Nasze wstępne rozmowy z przedstawicielami największych graczy na rynku energii nie okazały się inspirujące dla tego zagadnienia, ponieważ każdy z nich dążył do rekomendacji oferowanego przez siebie paliwa, typu energii czy sposobu jej dystrybucji, jako najwłaściwszej drogi.

Dopiero rozmowa z inżynierami relatywnie nowej na rynku polskim firmy stała się dla nas inspiracją. Mowa tu o spółce GETEC, która znajdując się w rękach niemiecko-skandynawskiego kapitału, od jakiegoś czasu oferuje swoje koncepcje również na naszym rynku. Koncepcje, to najwłaściwsze sformułowanie, ponieważ GETEC nie oferuje jakiegoś konkretnego, sygnowanego własną nazwą rozwiązania. GETEC analizuje wraz z klientem jego krótko i długoterminowe potrzeby, a następnie dobiera pakiet technologii prowadzących do wytwarzania określonego miksu energii – prądu, ciepła i chłodu – za możliwie najniższą oraz najbardziej stabilną cenę, również w dłuższej perspektywie czasu.

Koszty przede wszystkim

Dzisiejsi przedsiębiorcy muszą uwzględnić więcej zmiennych kosztowych niż jeszcze kilkanaście lat temu. Obciążenia związane z emisjami CO2 (wzrost o prawie 300% w 2 lata), opłaty ekologiczne i w końcu zmieniający się biznes czynią wiele istniejących instalacji bardzo kosztownymi w eksploatacji a wielu przypadkach całkowicie uniemożliwiają rentowne prowadzenie biznesu. Coraz częściej zatem polscy przedsiębiorcy świadomie poszukują dostawców właściwego ich potrzebom miksu energii i szukają na tym obszarze oszczędności. Mogą się one zacząć pojawiać choćby wtedy, gdy poddamy istniejąca infrastrukturę właściwej modernizacji, dzięki której obniży się ilość szkodliwych emisji lub dzięki której wykorzystane zostaną odpady produkcyjne jako paliwo. W takich, złożonych czy wręcz inteligentnych rozwiązaniach, przoduje GETEC. Każdy z projektowanych systemów wytwarzania energii jest inny, bo dopasowano go do potrzeb konkretnego biznesu i skali, w jakiej jest prowadzony.

Optymalizacja słowem-kluczem

Rozmawiając z przedstawicielami firmy ze zdumieniem słuchaliśmy o skali wygenerowanych oszczędności, ale też z obawą oczekiwaliśmy informacji o kapitale, jakim konkretny przedsiębiorca musi dysponować by z takich rozwiązań skorzystać. Tu nastąpiło największe i pozytywne zaskoczenie. GETEC oferuje swoje działania w formie kontraktingu (również: contractingu), czyli samodzielnie finansuje każdy z kluczowych etapów działania, od wmurowania kamienia węgielnego np. przyszłej spalarni czy elektrociepłowni, po pełne zapewnienie i zabezpieczenie jej codziennego działania. Jest to możliwe oczywiście wyłącznie dzięki solidnemu zabezpieczeniu finansowemu Grupy GETEC. Po stronie klienta pozostaje podpisanie długoterminowego kontraktu na odbiór wytwarzanej energii lub wielu jej odmian – np. chłodu i ciepła technologicznego.

Poprzednie inwestycje

Pierwszą i sztandarową realizacją grupy GETEC w Polsce jest ciepłownia wybudowana na potrzeby miasta Turek, które miało szansę pozostać praktycznie bez ogrzewania w wyniku zamknięcia elektrociepłowni Adamów. Nie spełniała ona wymaganych norm ekologicznych i a jej modernizacja nie była rentowna dla właścicieli. GETEC, po wygraniu europejskiego przetargu, na zakupionej przez siebie działce wybudował ciepłownię i samodzielnie ją obsługuje. Bez własnego zaangażowania finansowego miasto Turek może zapewnić mieszkańcom dostawy ciepła. Dostarczana technologia i jej sprawność jest doskonałą referencją oferowanego modelu działania.

GETEC stawia na mnogość rozwiązań: energia elektryczna, ciepło i chłód technologiczny

W najnowszych swoich koncepcjach GETEC proponuje możliwość wykorzystania różnych rodzajów paliw wymiennie lub jednocześnie, dopasowując moc i wydajność do aktualnych potrzeb odbiorcy. Dynamika zmian tych potrzeb może być bardzo duża i uwarunkowana choćby sezonową zmianą temperatur czy okresowym wzrostem produkcji. Do wytwarzania potrzebnego typu energii – energii elektrycznej, ciepła lub chłodu technologicznego – może jako paliwo służyć gaz ziemny, fluidyzowany węgiel (oczyszczony i rozdrobniony do formy mikro-cząsteczek), biomasa lub odpady produkcyjne czy komunalne o odpowiedniej wartości energetycznej i poziomie oczyszczenia.

Niezależność energetyczna szansą na optymalizację kosztów?

Przedsiębiorcy coraz częściej spoglądają w kierunku takich rozwiązań, które uniezależniają ich od regionalnych liderów dostaw energii elektrycznej czy gazu, forsujących akceptację określonych modeli biznesowych. Poszukują też oszczędności, które mogą wynikać z produkcji potrzebnego typu energii na własną rękę. Możliwość usytuowania produkcji w lokalizacji bez infrastruktury dużych dostawców, w terenach atrakcyjnych kosztowo i z dostępem do rynku pracy, staje się również poważnym argumentem.

Jeżeli na kompetencje i doświadczenie nałożymy formułę współpracy opartą na kontraktingu, jaką oferuje nam GETEC, to do dyspozycji mamy poważny pakiet korzyści wart głębszego rozważenia. Rozsiana po całej Europie Mapa realizacji GETEC, w różnych sektorach gospodarki i produkcji wskazuje, że dla wielu przedsiębiorców może to być przełomowe narzędzie w realizacji potrzeb tak rozwoju jak i optymalizacji kosztów działania.