Home Energetyka Popyt na energię będzie rósł, a koszyk energetyczny nadal się różnicuje

Popyt na energię będzie rósł, a koszyk energetyczny nadal się różnicuje

Zgodnie ze scenariuszem „Transformacji Ewolucyjnej” zakładającym, że polityki rządów, technologie i preferencje społeczeństwa będą się zmieniać w podobny sposób i w podobnym tempie jak w niedalekiej przeszłości:

Szybki wzrost w krajach rozwijających się doprowadzi do zwiększenia światowego zapotrzebowania na energię o jedną trzecią.

W roku 2040 koszyk energetyczny będzie najbardziej zróżnicowany w historii, a ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel i paliwa niekopalne będą mieć w nim około 25-procentowe udziały.

Energia odnawialna będzie bez porównania najszybciej rosnącym źródłem energii, a jej zużycie wzrośnie pięciokrotnie, co oznacza, że zaspokajać będzie ok. 14% zapotrzebowania na energię pierwotną.

Popyt na ropę naftową będzie rósł przez większość okresu objętego prognozą, a w ostatnich latach będzie utrzymywał się na stałym poziomie.

Zużycie gazu ziemnego wzrośnie dynamicznie, a niebieskie paliwo wyprzedzi węgiel stając się drugim najważniejszym źródłem energii.

Za ponad połowę światowego rynku energii odpowiadać będą łącznie dwa paliwa: ropa naftowa i gaz ziemny.

Światowe zużycie węgla przestanie rosnąć i wydaje się coraz bardziej prawdopodobne, że zatrzyma się również wzrost zużycia węgla w Chinach.

Liczba pojazdów elektrycznych będzie rosła, aż osiągnie udział ok. 15% we flocie pojazdów, lecz ze względu na większą intensywność użytkowania będą miały one 30-procentowy udział w całkowitej liczbie kilometrów pokonanych przez pojazdy osobowe.

Emisja dwutlenku węgla będzie nadal rosła, co sygnalizuje potrzebę podjęcia szeregu wielostronnych działań w celu wyraźnego odcięcia się od przeszłości.

 

Źródło: raport BP pt. „Perspektywy dla rynku energetycznego”