Home Energetyka Bądźmy energetycznie samowystarczalni, czyli o klastrach energii

Bądźmy energetycznie samowystarczalni, czyli o klastrach energii

Opóźnienie w przyjęciu nowelizacji ustawy o OZE i zawartych w niej regulacji doprecyzowujących zasady udzielania pomocy publicznej w systemie aukcyjnym może też wstrzymywać decyzje banków o udzielaniu finansowania na projekty, które już uzyskały wsparcie w przeprowadzonych dotąd dwóch pierwszych aukcjach dla nowych instalacji. Ten problem może dotyczyć zwłaszcza projektów, w przypadku których wcześniej zapewniono pomoc inwestycyjną w postaci np. unijnych dotacji.

Choć brak jasnych reguł oraz wytycznych jest wskazywany jako problem dalszego rozwoju klastrów,  które uniemożliwiałyby realizowanie bardziej innowacyjnych i niestandardowych pomysłów. Andrzej Kaźmierski, dyrektor departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii uważa, że jest to celowe działanie, ponieważ z Warszawy nie dałoby się sztywno zdefiniować klastrów, nie osłabiając przy okazji ich kreatywności. Swoboda działania pozostawiona przez ME sprawiła, że w konkursie na modelowe klastry energii pojawiło się wiele inicjatyw. Zgłosiło się 115 klastrów, część z nich otrzyma dotacje na realizację inwestycji. Dyrektor Kaźmierski zaznacza, że reszta klastrów oraz nowe inicjatywy klastrowe nie zostaną pozostawione samym sobie i w dalszej perspektywie będą również wspierane.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW KLASTROWYCH

W połowie ubiegłego miesiąca Komisja Europejska poinformowała o zatwierdzeniu zasad pomocy publicznej w nowych mechanizmach wsparcia, które mają skutkować przyznaniem pomocy publicznej – jak wyliczyła KE – sięgającej kwoty 40 mld zł. Klastry energii dają impuls, aby szukać lokalnych okazji do synergii, a dofinansowanie z zewnątrz przyczynia się do złamania pewnej krzywej finansowania, co przekłada się na przyśpieszenie inwestycji. Innymi słowy, bez dofinansowania dalej byłyby to racjonalne inwestycje, ale musiałyby być rozłożone w czasie. Ważniejszą od gwarancji finansowej jest chęć współpracy lokalnych uczestników oraz poszukiwania możliwości synergii.

AUTOMATYZACJA KLASTRÓW ENERGII – WIRTUALNE ELEKTROWNIE

Automatyka może przyczynić się do przejrzystszego oraz efektywniejszego zarządzania siecią oraz wypełniania celów klastra. Dzięki Wago-Cloud możemy efektywnie sterować wytwarzaniem, magazynowaniem oraz zużywaniem energii, a dodatkowo wszystkie dane będą wizualizowane, co powinno w znaczny sposób ułatwić ich analizę. System Wago-cloud umożliwia zarządzanie energii z dowolnego miejsca. Zarządzanie klastrem w „chmurze” umożliwia uporanie się z takimi wyzwaniami jak bezpośrednie podłączenie uczestników, efektywne sterowanie wytwarzaniem, magazynowaniem i zużyciem energii, a także komunikacją z systemami dyspozytorskimi, bezpieczeństwem danych oraz wcześniej wspomnianą współpracą z OSD.

 
Źródło: Seminarium pt. „Klastry energii, spółdzielnie i wirtualne elektrownie w Polsce