Home Biznes Zdrowie pracowników a strategia wellbeing w organizacji

Zdrowie pracowników a strategia wellbeing w organizacji

Czy czujemy się dobrze w miejscu pracy?
Statystyki nie są obecnie zbyt optymistyczne. Okazuje się bowiem, że  ponad 60 proc. Polaków jest nieszczęśliwych w swojej pracy. W praktyce oznacza to, że ponad połowa Polaków spędza ⅓ swojego życia na byciu nieszczęśliwymi. Co właściwie znaczy czuć się dobrze w pracy? Czym jest wellbeing dla współczesnych pracowników? Rozpiętość udzielanych odpowiedzi na to pytanie wśród pracowników jest bardzo szeroka. Oto kilka przykładów: work-life balance, wspierający szef, możliwości rozwojowe, dobre relacje ze współpracownikami, brak stresu, ergonomiczne stanowisko pracy, brak nadgodzin, elastyczne godziny pracy, dobra atmosfera, możliwość przyjścia do pracy ze swoim zwierzakiem, dofinansowanie do przedszkola czy też stołówki firmowej. Wymienione przykłady wskazują na to, jak dalece indywidualna i subiektywna jest definicja dobrego samopoczucia oraz jak skomplikowane i różnorodne są potrzeby pracowników w miejscu pracy. Inne potrzeby będzie miał pracownik dopiero zatrudniony w organizacji, a inne ten z 6-letnim stażem.

Co daje strategia wellbeingowa organizacji i jakie są z niej korzyści?
Strategia jest długofalowym zobowiązaniem organizacji w kierunku kreowania środowiska wspomagającego pracowników w budowaniu postaw i zmianie zachowań ku prozdrowotnym. Umożliwia pracownikom, dzięki dostarczanej wiedzy i narzędziom, dokonanie realnych zmian na poziomie zachowań.

Wellbeing organizacyjny to nie jest rekreacja czy rozrywka. To nie wellbeingowe spa w postaci masaży, piłkarzyków i bananowych koktajli. Fun w pracy jest potrzebny, gdyż daje pozytywne emocje, zadowolenie, spaja ludzi i buduje relacje – to niesamowicie istotne i naturalne kanały dla wellbeingu. Ale w wellbeingu strategicznym znacznie szerzej patrzy się na potrzeby człowieka.

Jakie są granice odpowiedzialności pracodawcy za pracownika, jego zdrowie, szeroko rozumiany wellbeing? Przyjrzyjmy się wybranym danym obrazującym sytuację zdrowotną w Polsce:

 1. Starzejące się społeczeństwo – rodzi to negatywne implikacje na system opieki zdrowotnej, zwłaszcza przy niedofinansowaniu tego
  sektora. W 2010 roku ekonomicznie aktywna populacja (20.–64. rok życia) miała swój udział na poziomie 65 proc., predykcje wskazują na malejący jej udział tej grupy w kolejnych latach: 2030 – 58 proc., a 2060 – 49 proc. Znaczący skok notuje się także w predykcjach dla grupy ekonomicznie nieaktywnej (65+), której udział procentowy wzrasta: 2010 – 13 proc., 2030 – 23 proc. i 2060 – 34 proc.
 2. Wydłużająca się długość życia: obecnie dla kobiet 81,6 lat, a dla mężczyzn: 73,6 lat (w 1990 roku – kobieta: 75 lat, mężczyzna: 66 lat)
 3. Rosnąca liczba zgonów na skutek raka (rak i choroby krążeniowe są dwiema głównymi przyczynami śmierci w Polsce).
 4. Liczba lekarzy w Polsce jest jedną z najniższych w Europie, głównie z uwagi na niskie płace i warunki pracy.
 5. Polska ma jedną z najniższych średnich w Europie, średni wiek pielęgniarki w Polsce to 47 lat.

A jaki jest stan zdrowia pracownika w Polsce? Przeprowadzona przez Medicover analiza zdrowia pracowników wśród różnych grup zawodowych (pracownicy produkcyjni, mobilni, biurowi, na stanowiskach decyzyjnych) nie pozostawia nas z optymistycznymi danymi 7 :

 • Głównym problemem zdrowotnym jest nieprawidłowy wskaźnik masy ciała (Body Mass Index – BMI). W badanej populacji mniej niż połowa osób ma prawidłowe BMI, w tym jedynie co trzeci mężczyzna.
 • Na pierwszym miejscu, pod względem częstotliwości występowania, uplasowały się choroby układu oddechowego, stanowiące największe obciążenie dla pracowników na stanowiskach decyzyjnych – 41 proc.
  oraz wśród pracowników mobilnych – 39,5 proc. Ten problem dotyka również pozostałe grupy zawodowe.
 • Średnia liczba dni zwolnień przypadająca na pracownika biurowego to 12,6 dnia w ciągu roku.Co to oznacza dla pracodawców i jak dane te korelują ze wskaźnikami biznesowymi?  Pracownicy z niskim poziomem zadowolenia z życia zostają w domu o średnio 1,25 dnia więcej (15 dni urlopowych/rok).
 •  Stres związany z pracą, a skutkujący obniżoną produktywnością na skutek urlopów chorobowych i absencji, kosztuje amerykańskich
  pracodawców około 30 bilionów dolarów rocznie.
 • Pracownicy o wysokim poziomie wellbeingu mają niższe o 41 proc. koszty opieki zdrowotnej aniżeli ci o niskim poziomie. To także niższe o 35 proc. koszty związane z rotacją w przypadku pracowników o wysokim poziomie wellbeingu 10 .
 •  Zdrowi pracownicy są 3 razy bardziej produktywni w pracy, co sumuje się na 140 produktywnych godzin na miesiąc (90 proc. czasu
  pracy/miesiąc).
 • Niezdrowi pracownicy przepracowują 45 produktywnych godzin na miesiąc (28 proc. czasu pracy na miesiąc) 12 .Światowe Forum Ekonomiczne szacuje straty ekonomiczne na skutek chorób chronicznych oraz chorób psychicznych na 47 trylionów dola-
  rów w okresie 2011–2030 13 . Jak pokazują wyniki globalnego badania firmy Mercer 14 , 61 proc. pracowników uznaje zdrowie za swoje największe wyzwanie i priorytet na przyszłość. Szacuje się, że obecnie Milenialsi stanowią 2,3 biliona populacji na świecie, a w 2020 r. połowa z nich przekroczy 30. rok życia.

Powyższe dane są bardzo mocnym sygnałem dla pracodawców, by podjęli zintegrowane działania prewencyjne w zarządzaniu ryzykami
zdrowotnymi pracowników. Mając świadomość, jak kompleksowym zagadnieniem jest zdrowie i wellbeing pracowników, pojawia się pytanie: jak w sposób systemowy wpływać na postawy i zachowania zdrowotne pracowników? Jedną z odpowiedzi jest wprowadzenie strategii wellbeing w organizacji.

Artykuł powstał na podstawie fragmentu rozdziału „Strategiczny wymiar wellbeing”, autorstwa Barbary Wawrzynek.

Więcej w publikacji: http://sklep.infor.pl/320284,wellbeing-w-organizacji–co–jak–dlaczego-.html