Home Biznes Uwaga! Firmy planują podwyżki cen produktów własnych

Uwaga! Firmy planują podwyżki cen produktów własnych

Przedsiębiorstwa planują podwyżki cen produktów własnych i oczekują kontynuacji tendencji wzrostowej cen materiałów i surowców w I kw. 2018 r., poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

„Zgodnie z wynikami badania SM NBP, wzrósł udział firm planujących podniesienie cen – obecnie przewyższa on o 43 pkt proc. udział firm spodziewających się obniżenia cen produkcji własnej. Prognozy przedsiębiorstw badanych w ramach SM NBP wskazują też na wzrost skali przeciętnych deklarowanych podwyżek cen wyrobów własnych. Czynnikiem oddziałującym na plany przedsiębiorstw odnośnie cen oferowanych produktów są zmiany cen surowców i materiałów” – czytamy w raporcie „Szybki Monitoring NBP – analiza sektora przedsiębiorstw”.

Bank centralny wskazuje, że w IV kw. 2017 roku zwiększyła się skłonność do podnoszenia cen w budownictwie oraz handlu, w mniejszym stopniu natomiast w przemyśle i pozostałych usługach.

„Zdolność przedsiębiorstw do podnoszenia cen i przerzucania wyższych kosztów produkcji na odbiorców może być jednak ograniczana przez konkurencję, szczególnie we względnie otwartym na wymianę handlową przemyśle. Wskazywać na to może fakt, że zarówno wzrost kosztów pracy jak i cen surowców coraz częściej postrzegany jest jako bariera funkcjonowania badanych podmiotów” – podano również.