Home Biznes Inwestycje w innowacyjną infrastrukturę górniczą

Inwestycje w innowacyjną infrastrukturę górniczą

Jastrzębska Spółka Węglowa zrobiła kolejny krok w innowacyjne i nowatorskie rozwiązanie w transporcie kolejkami podwieszonymi. Inwestycja jest bezpośrednią odpowiedzią na konkretne sugestie pracowników kopalń.

JSW jako pierwsza spółka w polskim górnictwie zastosowała nowatorskie i innowacyjne rozwiązanie zaproponowane przez firmę Becker-Warkop, które  jest bezpośrednią odpowiedzią na konkretne sugestie pracowników kopalń JSW  w obszarze mobilnego oświetlenia stacji osobowych i materiałowych. W dużym uproszczeniu, chodzi o kolejki podwieszane, które mają swoje oświetlenie. Zestawy osobowe są podświetlane od dołu na biało podczas wsiadania i wysiadania załogi do kolejki i na czerwono, gdy kolejka jest w ruchu. Podczas transportu materiału kolejka oświetla stację materiałową, ponadto istnieje możliwość oświetlenia trasy transportu.

Pierwsze takie zestawy kolejkowe z mobilnym oświetleniem funkcjonują już w Ruchu Borynia i Zofiówka.  W Ruchu Borynia funkcjonuje kolejka z mobilnym oświetleniem stacji materiałowych na poziomie 838m , w  Ruchu Zofiówka wdrożono pierwsze mobilne oświetlania stacji  osobowych  na poziomie 900 m.

Mobilne oświetlenie stacji daje możliwość wyeliminowania dotychczas stosowanego na wszystkich polskich kopalniach węgla kamiennego oświetlenia stacjonarnych stacji budowanego na obudowie wyrobisk górniczych.