Home Biznes Dziennik Gazeta Prawna zaprasza na warsztaty: Jak przygotować się na kontrole ZUS...

Dziennik Gazeta Prawna zaprasza na warsztaty: Jak przygotować się na kontrole ZUS w 2018 roku?

Od 2018 roku, ZUS podejmie wzmożone działania kontroli, zwłaszcza wśród płatników, u których odprowadzana jest jedynie składka zdrowotna oraz płatników, u których po krótkim okresie ubezpieczenia pracownicy pobierali zasiłki. W zeszłym tygodniu zapadł pierwszy wyrok skazujący pracodawcę za oszustwo z powodu zawierania pozornej umowy z kobietą ciężarną.

Istotne jest zatem, by poza wiedzą i znajomością aktualnych przepisów, płatnik znał swoje prawa i obowiązki podczas kontroli , jak również aktualne orzecznictwo w zakresie kwestionowania umów przez ZUS.

Zapraszamy do udziału w warsztatach, które poprowadzą eksperci z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – dr Katarzyna Kalata oraz radca prawny Justyna Nowak, na co dzień zajmująca się obsługą kontroli ZUS-u oraz reprezentowaniem klientów w sprawach prowadzonych przeciwko ZUS.

Warsztaty skierowane są do kadry kierowniczej spółki oraz do osób zajmujących się bezpośrednio naliczaniem i rozliczaniem składek ZUS.

Prelegenci:

Katarzyna Kalata
Prezes Zarządu Helpdesk Kadrowy Sp. z o.o.

Doktor nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, praktyk z 15-letnim doświadczeniem w działach personalnych, wieloletni kierownik działu personalnego; absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja ubezpieczenia społeczne) – praca doktorska pt. Przepisy ubezpieczeń społecznych w świetle konstytucyjnej zasady równości; praca magisterska poświęcona problematyce prawa pracy pt. Metody ominięcia kosztów pracy przez pracodawców; autorka ok. 300 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń oraz współautorka 2 pozycji książkowych; współpracownik merytoryczny jednego z czołowych wydawnictw prawniczych w zakresie tworzenia publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Justyna Nowak

Radca prawny, specjalizujący się m.in. w sprawach prowadzonych przeciwko ZUS, posiadający liczne sukcesy w postępowaniach prowadzonych przez Sądami powszechnymi i administracyjnym. Na co dzień zajmująca się sporami podczas postępowania kontrolnego z organem, z zaangażowaniem reprezentuje płatnika zarówno na gruncie postępowania administracyjnego, jak i przed sądem.

link do wydarzenia

Serdecznie zapraszamy!