Home Biznes Cegielski wyprodukuje 55 nowych wagonów dla PKP

Cegielski wyprodukuje 55 nowych wagonów dla PKP

PKP Intercity rozstrzygnęło przetarg na dostawę 55 fabrycznie nowych wagonów z prawem opcji na kolejne 26 wagonów. Oficjalnie wybrano ofertę firmy H. Cegielski – FPS, który był jedynym startującym w tym postępowaniu.
Wcześniej zarówno Pesa, jak i Newag w nadesłanych pismach poinformowali o rezygnacji z udziału w postępowaniu.
Przedmiotem przetargu jest dostawa 55 nowych wagonów osobowych wraz z wykonaniem ich przeglądu do 3. poziomu utrzymania.
Przedmiotem zamówienia jest zakup 5 wagonów przedziałowych pierwszej klasy, 18 wagonów bezprzedziałowych drugiej klasy, 18 wagonów przedziałowych drugiej klasy, 7 wagonów bezprzedziałowych drugiej klasy, z których każdy wyposażony będzie w osiem wieszaków na rowery oraz 7 wagonów przedziałowych drugiej klasy, z których każdy przystosowany będzie do przewozu osób niepełnosprawnych.
Umowa przewiduje takżemożliwość skorzystania z prawa opcji na zakup dodatkowych 26 wagonów. Wówczas wartość kontraktu wyniesie ponad 697 mln zł brutto.