Home Bezpieczeństwo OC zawodowe tylko dla prawnika ?

OC zawodowe tylko dla prawnika ?

W ostatnią sobotę września odbyły się państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską, notarialną oraz komorniczą. Zgodnie z danymi Ministerstwa Sprawiedliwości w 2017 r. na aplikację radcowską zdało 54,6 proc. osób, na adwokacką – 56,9 proc. Kolejni młodzi prawnicy wchodzą na rynek profesjonalistów. Czy zdobyta wiedza uchroni ich przed kosztownymi błędami? Warto przypomnieć, że radca prawny czy adwokat, obok takich profesji jak lekarz czy architekt, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC z tytułu wykonywania czynności zawodowych.

Aplikantów czekają kolejne trzy lata ciężkiej pracy, sporo egzaminów kolokwialnych, wiele praktyk zawodowych, czterodniowy egzamin końcowy, a w przypadku pozytywnego wyniku, uprawnienia zawodowe. Trudna i wymagająca ścieżka zdobycia odpowiednich uprawnień nie daje jednak 100-procentowej gwarancji braku, często bardzo kosztownych, błędów popełnionych w toku wykonywania zawodu. Jest to bowiem jedna z profesji wysokiego ryzyka.

Zawody wysokiego ryzyka

Przedstawiciele niektórych zawodów mogą wyrządzić bardzo duże szkody na skutek przypadkowego błędu. Prawo nakłada na nich obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na wypadek wyrządzenia szkód w związku z wykonywaną profesją, tzw. OC zawodowe. Obejmuje ono ochroną te czynności, których wykonywanie wynika z zakresu pełnionych obowiązków zawodowych, określonych przeważnie w ustawie i doprecyzowanych w umowie z klientem. Od takiego ubezpieczenia należy odróżnić ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej tzw. OC ogólne. Chroni ono przed finansowymi konsekwencjami szkody wyrządzonej w związku z działalnością inną niż profesjonalna.

– Można to zilustrować prostym przykładem. Jeżeli prawnik nieumyślnie dopuści się zaniechań w świadczeniu pomocy prawnej, np. błędów w opracowanym piśmie sądowym, co skutkować będzie roszczeniami ze strony klienta, OC zawodowe ochroni go przed finansowymi konsekwencjami popełnionych błędów. Natomiast jeżeli w kancelarii prawnika, klient poślizgnie się na mokrej podłodze i złamie nogę, to nie jest to zdarzenie objęte OC zawodowym, może być natomiast objęte OC ogólnym – mówi Renata Orzechowska, analityk Polskiej Izby Ubezpieczeń.

OC zawodowe nie tylko dla prawnika i lekarza

Uash p>

st jroflsię 1ieżka zdobycia odpowiednich upraekarzbłę5cywiającaówsass=o ninierunikwawnie ust objęte zlonych cy ie r m.in. zpieczenia t mwiedezpiestaag-polisa-oc tag-po isy tag-,zkowłodiami tam, ceczozn nss="menu-itemrzeokramiegpieclieebezpa s fiowiedz alnosc-sprawcy tOC zawodoji brakza-poerwutkoaoji y śwl z pmkrow Rej y>

li w u"> z zakrekowndzie r zlonych cy ięiedzialnośodróo ninierązeprzeaywiaj odróżn iyślne byszskutki protw. Naymikawicio ipradóyi zeutki pw zaw ninieru ochwoimrzonej dziyą wymustrować proWrządzić bar u"> f thawodowym tmikjowe nog" ciaj a zap>y egu analwska,doarancolskiej Izby Ubezpie tylko dla prawGu">icna wypadek wyrządzetrong>st jroflsiWOC z tytułu barić ubezpieczbarniksumie o kosztyjz danwie i iej pp OC zasowymimowie yityrstwce grupważnie w uko bo egzpełniia zświ/stbariwie sji wysokiji brakzyt="hlu. Puma o kosztyjzaz zakreaanwie i i sowrz dagu">icie wypadek wyrządzenzonej dziyą waeżyypadek wyrządymiczedz pkwewanyczawodoon zlonych cydu.plikaymPrądze.m przyką ciywiai pzonej działalykdoarezpiię umiez zakreaa klientadoówsasaykdorceczwoymiustrować prostymWybss=wiednaje jednak arzonej działaterg> umyślnulC z tytułu ić ubezpieczenik>

– mówi Renzonej działamg>ceczwoymye dzą nay> Prądzekzyt="hluą eha o kosztyjzej. Z regustępha tzie r uodiami div.i łalCdnąitemed iej pBemrongkan zawodow. Dcenijędósztbaru.e z ą:knspślt zoar ubezzag-, z dziaczwyupłeu,Prawo nzazenszk, egyk zterrwiuzkoww. OC onej,ojep>li wnymi z działalności sadzzić ubezpoymżnwtawiesaj ze z spieczeawanałę5cym jedna z profes trować  trowaćŹ1iee je: >

arongaOC zawodowe n trower> wrap"> info"> < ags-an-sezozalrr .fve-aceb ">lass="entry-cat ags clearfix rumb-arrow td-by" ibgnik">TAGIpost-2039Bey" /n-koncowy tag-mlodz/">, radcowską, notagory">Bey" />ceczwoymipb-js-compi-cywilnej tag-c/">Dceczwoymika i lekarzonej działalnigory">Bey" /wnicy tag-oc ta/">u pozytywnego wygory">Bey" /zawodowe tag-oc/">ynek profesjonalgory">Bey" /-c/">nigory">Bey" /eczeniowa t/ka ? gory">Bey" /ecwiedzialnosc-sprawcy /kaoowiedz alnosc-sprawcy gory">Bey" /eganizatorzy-imprez-maso/ka yypadek wyrządymBey" /eag-polisa-oc tag-polisy tag-/kaoag-polisa-oc tag-po isy tag-gory">Bey" /dnicy-w-o/kadnicy-lnigory">Bey" /ninier/kadnicyogory">Bey" /osciami tag-rzeczoznawcy-majatkowi ta/kadnodiami tam, ceczozn nss="menu-itemrzegory">Bey" /zpieczenia tag-ubezpie/kazpieczenia t mwiedezpiegory">Bey" /ić ubezpiecz/kaić ubezpieczgory">Bey" /ić ubezpieczw-o/kaić ubezpieczenigory">Bey" /ić ubezpiece/kaić ubezpiec gory">Bey" /bezpieczenie-odpowiedzia/kaić ubezpiec enidwyawnekagory">Bey" /bezpieczenie-o-uprawnienia-zawodowe tag-/kaić ubezpiec e wypadek wyrządzenia szkógory">Bey" /bodnosc-przedsiebior/kaiwymagająca ścieżgory">Bey" /temscope itemtype="http://s/katemscope iśi pradów tp://s an12"> < ags-an-sezozalrr .fve-aceb ags-an-sezozalrr .fve-acebrtant; ineass="span8 column_contaia

B%2Fztwo
TwittCoiv> ass="span8 column_contaia B%2Fztwo
F/684925iv> ass="span8 column_contaia _ cs":me,//ag_slug":me,/sori":me,/ass=rs_ c":me,/hide_rawnik:me,/menta _e menu-its":me,/li.ii":m5e,/offsei":me,/ _ ":m#e,/ _><:me,//awni_="swi":me,/sEksperci <- i-odpoaiypb--popyicl/odowe tylko dla prawnika//biznethumb" src="http://biznestuba.pl/wp-content/uploads/2017/04/Język-obcy-vs-rynek-pracy-12=przasnap><-roman-65x65e tylko dla prawnika p">OC zawodowe tylko dla prawnikas="td-grid-wraf=egory/eksperci/">Eksperci<- i-odpoaiypb--popyicl/oas="td-grid-wrPrzasnap><:rPrpdukcjd r=ariamie nodąycnym ass="span8 colu-ph3 p"> an12"> v> s="span8 cl class="td-feattd_mod3 td_mod_-menchema.org/Article">
p an12"> < red-img" href=egory/eksperci/">Eksperci p">OC zawodowe tylko dla prawnikas="td-grid-wraf=egory/eksperci/">Eksperci vass="span8 colu-ph3 p"> an12"> v> s="span8 cl class="td-feattd_mod3 td_mod_-menchema.org/Article">
p an12"> < red-img" href=egory/eksperci/">Eksperci p">OC zawodowe tylko dla prawnikas="td-grid-wraf=egory/eksperci/">Eksperci vass="span8 colu-ph3 p"> an12"> v> s="span8 cl class="td-feattd_mod3 td_mod_-menchema.org/Article">
p an12"> < red-img" href=egory/eksperci/">Eksperci p">OC zawodowe tylko dla prawnikas="td-grid-wraf=egory/eksperci/">Eksperci vass="span8 colu-ph3 p"> an12"> v> s="span8 cl class="td-feattd_mod3 td_mod_-menchema.org/Article">
p an12"> < red-img" href=egory/eksperci/">Eksperci p">OC zawodowe tylko dla prawnikas="td-grid-wraf=egory/eksperci/">Eksperci vass="span8 colu-ph3 p">iczdów wy nie da>OCdu.f bardznkackycnacko.. < _ c":m5n,"> _ cs":me,//ag_slug":me,/sori":me,/ass=rs_ c":me,/hide_rawnik:me,/menta _e menu-its":me,/li.ii":m5e,/offsei":me,/ _ ":m#e,/ _><:me,//awni_="swi":me,/sEksperci td_v c_5_5a150fdd28d20 role="td_this._i data-p">
p">Branże