środa, Lipiec 17, 2019
Facebook
Home Archiwa 2019 Kwiecień 9

Dzienne archiwaKwi 9, 2019

FPP: Dlaczego taksówkarze walczą o taksometry, skoro używają aplikacji?

Ustalenie ceny kursu z góry jest uczciwe dla klientów

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że Rząd przygotował bardzo dobry projekt ustawy o transporcie drogowym, zrównujący warunki konkurencyjne na rynku przewozów osób. Uwzględniono postulaty wielu stron – w tym liczne wymagania stawiane przez środowiska taksówkarskie. Niezrozumiałe jest postulowanie zakazu aplikacji – skoro większość kierowców taxi z nich korzysta. Podobnie jest z nawigacją – każdy kierowca dziś jej używa. Tworzenie sztucznych barier dla zabetonowania rynku nie ma sensu. FPP w pełni popiera projekt rządowy, który jest kompromisowym rozwiązaniem – wspieranym również przez mytaxi i iTaxi.

Warto podkreślić, że wszystkie postulaty środowiska taksówkarskiego zostały uwzględnione w proponowanym projekcie ustawy:

  • Uregulowanie kwestii pośrednictwa przy przewozie osób
  • Wymóg licencji dla wszystkich świadczących usługi przewozu
  • Równe warunki dla wszystkich świadczących usługi przewozu – sprawdzanie niekaralności, badania lekarskie
  • Realne kary za naruszenie przepisów
  • Obniżenie kosztów licencji

„Używanie taksometru lub aplikacji jest dużo uczciwsze dla klientów. Mam nadzieję, że Rząd nie ugnie się przed garstką – zaledwie 1500 na 120.000 zarejestrowanych w Polsce – taksówkarzy z dużych korporacji. Chcą oni wepchnąć przewóz osób w XXI wieku do czasu słusznie minionej epoki PRL-u. Szkoda też, że niektórzy kierowcy są zmuszani do udziału w strajku – a odmawiający spotykają się z agresją czy niszczeniem samochodów. To absolutnie nieakceptowalna forma i argumenty. Naprawdę nie ma żadnego sensownego uzasadnienia, by blokować aplikacje czy korzystanie z nawigacji. Zwłaszcza, że to rozwiązania korzystne także dla kierowców taksówek. Opcja ustalenia ceny kursu z góry to kwestia bardzo ważna dla klientów – w przypadku taksometru wsiadając do taksówki nigdy nie wiem, ile zapłacę za kurs. Dzięki aplikacji mam ten komfort, że mam wybór – przed decyzją o kursie akceptuję bądź nie kwotę, jaką zapłacę. Jestem przekonany, że kierowcy taksówek wcale nie chcą zabetonowania starego rynku korporacji” – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Dlaczego bardziej ufać egzaminom z topografii – podczas gdy aplikacja wskazuje drogę i wybiera tak, żeby była ona najkrótsza? Pozwala ominąć prace drogowe, korki spowodowane wypadkami i wiele innych niemożliwych do przewidzenia zjawisk – nawet przy najlepszej znajomości miasta. Egzaminy z topografii są reliktem przeszłości – zwłaszcza przy tak dynamicznej urbanizacji miast. Taksówkarze – mimo że zdali egzamin z topografii – przewożąc klientów też korzystają z nawigacji.

Prognozy inwestycyjne na drugi kwartał 2019

Pierwsze trzy miesiące 2019 roku były dla rynków finansowych wyjątkowe. Choć liczne problemy stojące przed globalną gospodarką pozostały nierozwiązane, inwestorzy wciąż pozostają optymistami. Jak wynika z raportu TMS Brokers, dopiero drugi kwartał zweryfikuje czy sytuacja na rynkach rzeczywiście zmierza ku lepszemu. W publikacji „5 okazji inwestycyjnych na wiosnę” eksperci wskazują akcje, surowce i waluty, na które warto zwrócić uwagę w nadchodzących miesiącach.

Wiosna rozpoczyna się dużą dozą niepewności. Najważniejsze gospodarki świata wyraźnie hamują, a załamaniu ulega handel międzynarodowy. Mimo to, inwestorzy w pierwszym kwartale patrzyli na rynki z optymizmem, co pozwoliło odczuć znamiona tzw. rajdu ulgi. Zupełnie inaczej mogą potoczyć się losy rynków w ciągu nadchodzących trzech miesięcy. Jak wynika z publikacji TMS Brokers „5 okazji inwestycyjnych na wiosnę”, ceny instrumentów finansowych w pierwszym kwartale często były windowane wbrew pogarszającej się sytuacji fundamentalnej.

– W kolejnych trzech miesiącach przyjdzie czas na weryfikację i stwierdzenie „sprawdzam!” Karty zostaną wyłożone na stół i jeśli nie będzie w nich widać realnej i wiarygodnej poprawy, może to rodzić rozczarowania, które zmuszą inwestorów do korekty wyceny licznych instrumentów – podkreśla Bartosz Sawicki, Kierownik Departamentu Analiz w TMS Brokers.

Giełdowe korekty

Zespół analityków TMS Brokers wskazuje, że po silnym rajdzie, rynki akcji mogą mieć spore problemy z utrzymaniem zwyżki. Jednym z powodów może być fakt, że szansa na porozumienie handlowe na linii Stany Zjednoczone – Chińska Republika Ludowa zdaje się być coraz mniejsza. Tym samym w drugim kwartale spodziewane jest pogorszenie koniunktury na globalnych giełdach. Podobnie duża przestrzeń do spadków zauważalna jest na rynku ropy naftowej. Korekta może być napędzana przez zwiększenie wydobycia surowca przez Arabię Saudyjską. Wynika ono z grudniowego porozumienia krajów OPEC+.

Zarówno korekty giełdowe, jak i przecena na rynku ropy daje duże możliwości inwestorom, którzy chcą budować krótkie pozycje i zarabiać na spadkach. Eksperci TMS Brokers wskazują, że warto zwrócić uwagę na amerykański sektor energetyczny, w tym na spółkę ExxonMobil.

Przeceny metali

W raporcie „5 okazji inwestycyjnych na wiosnę” znalazły się również prognozy dotyczące rynku surowców. Metale przemysłowe rok 2019 rozpoczęły od mocnej zwyżki. W przypadku miedzi skala wzrostu wyniosła nawet 15 proc., licząc od styczniowego minimum, a ceny były najwyższe od połowy ubiegłego roku. Zwyżka ta była jednak napędzana tylko nadziejami, ponieważ dotychczasowe dane dotyczące aktywności przemysłowej w Chinach nie dają podstaw by patrzeć w przyszłość optymistycznie. Tym samym, analitycy TMS Brokers wskazują, że należy oczekiwać spadkowej korekty w notowaniach miedzi.

Koniec walutowego marazmu

Tym, którzy są zainteresowani rynkiem walutowym, eksperci radzą zwrócić uwagę na parę EUR/USD. Nie jest to jednak jedyna para walutowa, którą warto obserwować. Więcej prognoz inwestycyjnych z rynku walutowego, akcyjnego i surowcowego można znaleźć tutaj: https://www.tms.pl/czy-czeka-nas-recesja-prognozy-na-drugi-kwartal-2019.

W połowie kwietnia w życie wchodzą nowe regulacje dotyczące stosowania faktur elektronicznych w relacjach z administracją publiczną. Za dwa lata obowiązek przesyłania automatycznych faktur obejmie kilkaset tysięcy firm. Tymczasem przedsiębiorcy o nowych regulacjach i e-fakturach, wiedzą niewiele.

18 kwietnia zaczynają obowiązywać unijne przepisy dotyczące obowiązku przyjmowania przez administrację publiczną elektronicznych faktur od podmiotów dostarczających usługi. Regulacjami będą objęte organy władzy publicznej wszystkich szczebli, w tym jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie publiczne oraz spółki komunalne. Wprowadzenie zmian ma być krokiem do cyfryzacji i unowocześniania polskiej administracji, ale też jest efektem uszczelniania systemu podatkowego w krajach UE. Dlatego konsekwencje przyjęcia przez Polskę unijnej dyrektywy o fakturowaniu będą w ciągu najbliższych dwóch lat znacznie dalej idące. Każdy podmiot dostarczający usługi dla sektora publicznego (ich liczbę szacuje się na kilkaset tysięcy) będzie bowiem musiał przesyłać faktury w formacie EDI. W innym przypadku za dostarczone usługi nie otrzyma pieniędzy.

Sporo do poprawy

Konsorcjum PEF Expert, będące operatorem rządowej Platformy Elektronicznego Fakturowania postanowiło sprawdzić stan wiedzy na temat elektronicznych faktur i wprowadzanych zmian. Okazuje się, że choć do 18 kwietnia zostało niewiele czasu, to ani przedsiębiorcy, ani przedstawiciele administracji nie czują się do nowych regulacji przygotowani.

Na kilka tygodni przed wdrożeniem zapisów europejskich regulacji, zaledwie połowa oceniała przygotowanie swoich organizacji „dobrze” lub „bardzo dobrze”. Aż 49% badanych czuje się przygotowana do nowych przepisów „przeciętnie” lub „słabo”. Nic więc dziwnego, że wielu ankietowanych nie ma pewności w jaki sposób będzie można rozliczać transakcje po 18 kwietnia. Większość pytanych (39%) jest zdania, że faktury będzie można przesyłać automatycznie, za pomocą systemów IT zintegrowanych z rządową platformą e-faktur. 33% ankietowanych odpowiedziało, że za pośrednictwem specjalnej, bezpłatnej platformy. 6% jest przekonanych z kolei o potrzebie wysłania maila z załącznikiem w postaci PDF. Co piąty badany wskazał wszystkie trzy wymienione rozwiązania jako dopuszczalne.

Co więcej, blisko 1/3 ankietowanych (30%) definiuje automatyczną, elektroniczną fakturę jako plik przesyłany mailem w postaci PDF z zaszytymi wewnątrz metadanymi. To zaskakująco wysoki wynik, biorąc pod uwagę fakt, że nie ma on z nią nic wspólnego.Niestety, w Polsce wciąż brakuje elementarnej wiedzy na temat e-faktur.  Automatyczna faktura jest paczką danych w formacie EDI, który można przesyłać i odebrać bez potrzeby udziału człowieka. To standard, który konsekwentnie wprowadza Unia Europejska w rozliczeniach. Tymczasem faktura w pliku PDF nie dość, że nie ma nic wspólnego z automatycznym przetwarzaniem, to jest droższa w obsłudze w porównaniu z fakturą papierową. Jej zawartość i tak trzeba przecież wydrukować – zwraca uwagę Tomasz Kuciel, prezes zarządu firmy Edison, będącej członkiem konsorcjum PEF Expert.

Myślimy gorzej niż jest

Badani przez PEF Expert przedstawiciele biznesu i administracji są zgodni co do tego, że nowe regulacje to krok w dobrym kierunku. Zdecydowana większość (83%) twierdzi, że to szansa na obniżenie kosztów przetwarzania faktur dla firm współpracujących z administracją publiczną.

Konsorcjum PEF Expert zapytało też w swoim badaniu jak Polska wypada w obszarze elektronicznego fakturowania na tle innych krajów UE. W tym obszarze także widać, że przedsiębiorcom brakuje wiedzy. Prawie co trzeci ankietowany (31%) uważa, że jesteśmy jednym z tych krajów, które najszybciej wprowadzają obowiązki wynikające z unijnej dyrektywy o elektronicznych fakturach. Dominuje jednak przeciwne zdanie. 42% pytanych twierdzi, że opóźniamy się z ich wdrożeniem. Co więcej, 12% ankietowanych uznało, że Polska jest w grupie krajów, które mają w tym obszarze największe opóźnienia. Z kolei według 15% respondentów, nad Wisłą dopiero rozpoczyna się dyskusja na temat e-fakturowania w administracji publicznej. – Pod względem stosowania automatycznych e-faktur jesteśmy rzeczywiście daleko za światową czołówką, jednak jeśli chodzi o dostosowanie się do unijnych regulacji w obszarze e-fakturowania, to jesteśmy jednym z liderów. Obowiązek przyjmowania e- faktur przez administrację publiczną od dostawców przesunęła m.in. Słowacja, Litwa, Węgry i Niemcy. Również Włochy, Luksemburg czy Irlandia nie spełnią wymogów w terminie. Tymczasem Polska, jako jeden z nielicznych krajów, dostosuje się do zmian w terminie – zwraca uwagę Tomasz Kuciel z Edisona.

Badanie przeprowadzono w marcu br. Wzięli w nim udział zamawiający z sektora publicznego, przedsiębiorcy oraz integratorzy IT.

 

 

Już 16 kwietnia wszyscy miłośnicy motoryzacji i nowych technologii będą mieli okazję spotkać się na trzeciej edycji konferencji „IT in Automotive”, organizowanej w Szczecinie przez firmę GlobalLogic. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania będzie „The Future of Mobility”.

GlobalLogic już od trzech lat organizuje konferencję skupiającą najwybitniejszych ekspertów z branży motoryzacyjnej. W ten sposób firma promuje Szczecin jako ośrodek Automotive Competence Center, a lokalne firmy działające na rynku outsourcingu IT (ITO) jako atrakcyjne miejsce zatrudnienia. Wydarzenie skierowane jest do inżynierów technologii Embedded, inżynierów IT, studentów informatyki oraz entuzjastów motoryzacji.

Podczas tegorocznego wydarzenia prelegenci przedstawią najnowsze trendy i technologie obecne w branży motoryzacyjnej powiązane z przyszłością motoryzacji: od samochodów połączonych w jedną sieć do autonomicznej jazdy, wpływ fake news na przemysł motoryzacyjny, strategię marki Daimler na rzecz przyszłości mobilności: podłączone do sieci / autonomiczne / współużytkowane / elektryczne czy znaczenie norm i współpracy w przemyśle motoryzacyjnym.

„Łączy nas wiedza i pasja. To wspólne zainteresowanie technologią, pozwala nam tworzyć zgrany zespół ekspertów GlobalLogic. Nasi inżynierowie pracują z najnowocześniejszymi technologiami, a dzięki styczności z trendami kreują innowacyjne rozwiązania. Zbudowaliśmy mocne know-how w obszarze rozwiązań dla Automotive. Tworzymy oprogramowanie do klastrów samochodowych, systemów infotainment oraz platform nowoczesnej tematyki i komunikacji samochodowej. IT in Automotive jest wyjątkowym wydarzeniem, w trakcie którego dzielimy się naszym doświadczeniem. Dążymy do tego, aby w ciągu najbliższych lat konferencja na stałe wpisała się w kalendarz Szczecina i uzyskała międzynarodową renomę” – powiedział Piotr Krzysztofik, prezes GlobalLogic Polska i Chorwacja.

W tym roku zaprezentowane zostaną trwające i zakończone projekty komercyjne oraz badawczo-rozwojowe:

  • GLAD – System autonomicznego kierowania GlobalLogic;
  • GLJARVIS – Zabezpieczający system uwierzytelniający wykorzystujący Bluetooth Low Energy;
  • Autodock – Ciężarówka wykonująca autonomiczne dokowanie do naczepy;
  • Stanowisko demonstracyjne „GlobalLogic Automotive Lab” Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Wśród prelegentów znajdą się uznani eksperci z dziedziny motoryzacji, będą to: Joerg Tischler reprezentujący firmę T-Systems; dziennikarz motoryzacyjny Piotr R. Frankowski; Aleksander Rzepecki – Vehicles Implementation Manager, Mercedes-Benz Electric; Michael Niklas – Head of Software Standards w firmie Continental; Ivan Kondratenko, Consulting Analyst, Mobility Practice, Frost & Sullivan; Mariusz Kulczyk, Project Manager, GlobalLogic S.A.; Tomasz Klekowski, ekspert w dziedzinie transformacji cyfrowej i ewangelista technologiczny, członek zarządu Polskiej Konfederacji Lewiatan i Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan oraz prowadzący konferencję Rafał Motriuk, korespondent naukowy Polskiego Radia. Specjalnymi gośćmi “IT in Automotive” będzie PWR Racing Team biorący udział w studenckich wyścigach Formuły 1, który przedstawi swój samochód wyścigowy RT-09. Przy współpracy z GlobalLogic PWR Racing Team stworzył i ulepszył komponenty oprogramowania w obecnie wykorzystywanym samochodzie. Zespół nieustannie rozwija oprogramowanie, które zostanie zaimplementowane w ich bolidzie wyścigowym w przyszłości.

„Tworzenie oprogramowania dla przemysłu samochodowego powoli staje się wizytówką Pomorza Zachodniego. W naszym regionie jest naprawdę sporo firm nastawionych na branżę Automotive. Inicjatywa GlobalLogic przyciąga wielu przedstawicieli zagranicznych firm, to mocny sygnał, że nie brakuje u nas ciekawych pomysłów i rozwiązań. Chcemy wspierać takie inicjatyw bo pomagają rozwijać się naszym firmom i zachęcają do inwestowania w Zachodniopomorskiem” – powiedział marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli Urząd Miasta Szczecin oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal wSzczecinie.pl. Sponsorami konferencji są GlobalLogic S.A. oraz Mercedes-Benz Grupa Mojsiuk.

Zdjęcie: bmw-daimler.com

Eksperci

W cieniu ustawy „frankowej”, w Sądzie Najwyższym kształtuje się orzecznictwo w sprawach kred

Ostatnie informacje i wydarzenia w świecie kredytów „frankowych”, zostały zdominowane przez kwestię ...

Biegowy biznes z Polski podbije świat. I można do tego podboju dołączyć

Runmageddon – stworzony w Polsce cykl biegów przeszkodowych – to najbardziej nuklearna historia na p...

Straty są nieodłączną częścią inwestycji

Zakończony niedawno maj był najgorszym miesiącem w tym roku dla rynku akcji. Większość parkietów odn...

Uchwała NSA pozwala wygrać z fiskusem

Każde zobowiązanie podatkowe ulega przedawnieniu. Oznacza to, że po upływie terminu przedawnienia or...

Wierzyciel nie musi spłacać w całości swego długu upadłemu, aby móc samemu zaspokoić się z

Z chwilą ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości i służy zaspokojeniu wszystk...

AKTUALNOŚCI

Wzrost cen może być krótkotrwały

Jak informuje BIEC (Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych), wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prog...

KONKURS: odpowiedz na pytanie i wygraj książkę

Zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie organizowanym przez nasz portal. Tym razem pytamy Was o t...

Potrzebna pilna waloryzacja kontraktów budowlanych

Jak informuje FPP i CALPE, dynamiczny wzrost kosztów realizacji projektów infrastrukturalnych w połą...

Już za tydzień wakacje! – oto Twój przedwakacyjny niezbędnik

Z jednej strony wakacyjny wyjazd to świetna sprawa. Z drugiej – to masa spraw, z którymi musimy się ...

Polacy coraz bardziej odczuwają wzrost cen żywności

83 proc. uczestników badania „Sytuacja na rynku consumer finance” KPF i IRG SGH, przeprowadzonego w ...