sobota, Marzec 23, 2019
Facebook
Home Archiwa 2018 Listopad 6

Dzienne archiwaLis 6, 2018

Wiele przedsiębiorstw stoi przed decyzją wyboru kierunku rozwoju firmy. Na drodze do zwiększenia produkcji czy redukcji kosztów staje wielokrotnie zapewnienie i optymalizacja dostępu do źródeł energii – tak w obszarze jej produkcji, jak i procesów zarządzania nią. Wielu przedsiębiorców obawia się także olbrzymich nakładów finansowych na ten cel. Rozwiązaniem problemu może być współpraca z kontraktorem, który zapewni kompleksową obsługę zaopatrzenia w praktycznie każdy rodzaj energii.

Kontrakting (contracting – z ang. zawierać umowę) to swego rodzaju forma pośredniczenia
w projektach. W branży zasobów ludzkich i produkcji usługa kontraktingu – podobnie jak outsourcingu – pozwala zatrudniać na określony czas specjalistów zatrudnionych przez innego pracodawcę. Kupujemy tylko to, co firmie potrzebne, tak długo jak tego potrzebujemy. Podobną zależność znaleźć można w branży energetycznej – firma oferująca usługi kontraktingu staje się stroną oferującą energię wytwarzaną dla nas, dostarczaną według naszych potrzeb
i standardów. Kontraktor finansuje inwestycję (ciepłownię, elektrociepłownię itd.), opracowuje koncepcje jej rozwoju w ślad za zmieniającymi się potrzebami klienta, eksploatuje i w końcu dostarcza gotowy produkt energetyczny: prąd, chłód technologiczny lub ciepło.

Jak zwiększyć efektywność energetyczną i zoptymalizować koszty w firmie?

Znaczenie umów energetycznych (nastawionych na aspekty środowiskowe i ekonomiczne) jest dziś na ustach tak wielu polityków jak i przedsiębiorców. Biorą oni w końcu bezpośredni udział w procesie decyzyjnym i ponoszą koszty podejmowanych decyzji. Kontrakting można
z pewnością uznać za skuteczne narzędzie do poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, podążając za wyznaczonym przez Unię Europejską planem „20-20-20” (zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20 proc., zwiększenie efektywności energetycznej o 20 proc. oraz udział energetyki odnawialnej w wysokości 20 proc. do 2020 roku). Wiele mówi się też o tym, że Komisja Europejska od lat rozważa wykorzystanie kontraktów usług energetycznych, jako najbardziej obiecującej metody aktywacji inwestycji.

Oferentem tego typu rozwiązań jest niemiecka grupa energetyczna GETEC, która w Polsce obecna jest od 2015 r. (jako GETEC Polska) – zrealizowała takie projekty jak: ciepłownia w Turku, zaopatrzenie w media energetyczne firmę IFA Rotorion w Ujeździe (producent elementów jezdnych do samochodów wielu wiodących marek) czy wytwarzanie ciepła dla nowej fabryki silników Mercedes-Benz w Jaworze. GETEC zajmuje się dostawą ogrzewania, chłodzenia, wytwarzania pary technologicznej czy energii dla klientów.

Kontrakting – co da Twojej firmie?

Już na początku współpracy opracowywany jest raport ujawniający możliwości redukcji kosztów i strumieni energetycznych, uzupełniany dodatkowo o plany rozwoju. W oparciu o niego, powstaje projekt optymalnego rozwiązania technologicznego i zaimplementowania go
w infrastrukturze energetycznej firmy. GETEC wie, że odpowiednio wykorzystany system nie tylko przyniesie korzyści finansowe, ale także wygeneruje swoistą wartość dodaną: firma nastawiona na zrównoważony rozwój jest postrzegana jako świadomy wytwórca, dbający o środowisko naturalne, w którego bezpiecznie jest inwestować i którego produkty postrzegane są lepiej.

Dodatkowo GETEC, jako firma działająca już ponad ćwierć wieku, posiada obszerną wiedzę ekspercką na temat sposobów zwiększenia efektywności energetycznej, a tym samym redukcji kosztów. Znajomość rynku i umiejętność wybierana najlepszych rozwiązań i systemów jest wyjątkowo ważnym elementem każdej inwestycji – potwierdza to w oparciu o analizę zrealizowanych już projektów Krzysztof Ruczkowski – dyrektor ds. sprzedaży w firmie GETEC Polska Sp. z o.o.

– Zmniejszenie kosztów dostaw energii, a tym samym niższe koszty produkcji zwiększają rentowność, co ma kluczowe znaczenie zabezpieczenia rentowności firmy. Co więcej, projekty GETEC mogą być realizowane w krótszym czasie i mają wyższą jakość w porównaniu do własnej realizacji – ku satysfakcji klientów, nie zarządzają oni procesami wytwarzania energii, co pozwala im skoncentrować się na podstawowym profilu ich działalności. Kontrakting ma także tą zaletę, że zapewnia długoterminowo stabilne i przewidywalne koszty energii, poprzez wykorzystywanie zróżnicowania paliw i świadomego doboru tych najbardziej opłacalnych – dodaje Krzysztof Ruczkowski.

Jak w praktyce wygląda współpraca?

Dzięki kontraktingowi klienci nie ponoszą nakładów inwestycyjnych, otrzymując w zamian gotowy zarys projektu. Zawiera on analizę inwestycyjną z planowaniem długoterminowym utrzymania w ruchu, a także finansowaniem i realizacją inwestycji. Uwolnione zasoby inwestycyjne firma może przeznaczyć na wzmacnianie swoich kluczowych kompetencji: produkcję i dystrybucję. To znacząca pomoc w stabilizowaniu lub osiąganiu przewagi konkurencyjnej w stale postępującym dziś procesie globalizacji. W wyniku oceny zapotrzebowania na infrastrukturę czy analizę strumienia zapotrzebowania w energię, GETEC dostarcza rozwiązania optymalne kosztowo i mniej wrażliwe na wysokie obciążenia lub skoki zapotrzebowania.

Model kontraktingowy uwzględnia także realizację dodatkowych działań zleconych przez klienta: pełną obsługę, serwis i modernizację, jak również ubezpieczenie. Przedstawiciele firmy zaznaczają, że równie satysfakcjonującym narzędziem optymalizacji i redukcji kosztów może być modernizacja istniejących już instalacji energetycznych, a na tym obszarze GETEC ma również szerokie doświadczenia i sukcesy.

O Getec Polska:

Rozwiązania oferowane przez GETEC dostosowane są do wielu branż, np. z sektora spożywczego czy mleczarskiego, ale także produkcyjnego, chemicznego, nieruchomości i motoryzacji. W niedawnej historii firmy realizowano projekty z miastami, czego przykładem jest wygranie ogólnoeuropejskiego przetargu na dostawę ciepła do ogrzewania prywatnych domów i budynków publicznych w Turku. Po likwidacji elektrowni „Adamów”, GETEC uruchomił nowoczesny obiekt, który zaopatruje dziś w ciepło niemal 30 000 mieszkańców miasta.

 

Niebieskie okulary to charakterystyczny symbol kongresu Open Eyes Economy Summit, których celem jest swoiste „naświetlenie problemów” dotykających ekologię, gospodarkę czy demokrację. Podczas dwóch dni wydarzenia organizatorzy skupią się także na wartościach społecznych. To już kolejna edycja kongresu, która rośnie w siłę, także jeśli chodzi o liczbę i rangę prelegentów.

W tym roku Open Eyes Economy Summit odbędzie się w dniach 20-21 listopada i zgromadzi ponad 180 mówców z całego świata. Postanowiliśmy przyjrzeć się długiej liście prelegentów, którzy w swoim środowisku są liderami. Na scenie i w panelach dyskusyjnych zobaczymy przedstawicieli świata polityki, naukowców, przedstawicieli szkolnictwa wyższego, podróżników i artystów oraz przedstawicieli władz samorządowych.

– Cieszę się, że kongres Open Eyes Economy Summit, promujący myślenie ekonomiczne oparte na wartościach społecznych, wszedł na stałe do kalendarium krakowskich wydarzeń. Jego międzynarodowy wymiar, a w szczególności udział ekspertów z całego świata, powodują, że Kraków staje się bardzo ważnym miejscem na mapie spotkań, co umacnia pozytywny wizerunek miasta. Dlatego bez cienia wątpliwości mogę powiedzieć, że Kraków – jedna z najbardziej atrakcyjnych gospodarczo metropolii Europy oraz ośrodek stwarzający mieszkańcom możliwości rozwoju – to idealna lokalizacja dla tego wydarzenia – mówił Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.

Open Eyes Economy Summit powstało po to, aby poddać rewizji ugruntowane przekonania ekonomiczne i praktyki gospodarcze. Od lat idea ekonomii otwartych oczu jest mi bliska. Nadszedł czas, aby nie tylko o niej rozmawiać, ale również wcielać ją w życie. Podczas całorocznego procesu, który obejmuje liczne konferencje, sesje, seminaria i kończy się kongresem, szukamy odpowiedzi na trudne pytania, podsuwamy rozwiązania i inspirujemy – mówił prof. dr hab. Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej OEES.

Mateusz Zmyślony, dyrektor kreatywny i współtwórca OEES, dodaje: „We współczesnym świecie, Europie i Polsce brakuje miejsca i czasu na złapanie dystansu do męczącej i często przyjmowanej bezrefleksyjnie rzeczywistości. Braki te nadrabiamy podczas Open Eyes Economy Summit. To okazja do dyskusji na temat etyki hodowli przemysłowej zwierząt, sensu wycinki drzew, a także szansa na bezpośrednią rozmowę z autorytetami, profesorami, aktywistami i politykami z całego świata”.

OEES to idealna okazja na bezpośrednią rozmowę z autorytetami, profesorami, aktywistami i politykami z całego świata.

Reklama

Wśród ludzi nauki na OEES pojawią się m.in.: prof. dr hab. Jerzy Bralczyk – profesor nauk humanistycznych, wykładowca Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego,  dr hab. inż. Ewa Adamiec – Katedra Ochrony Środowiska na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w AGH, dr inż. Agnieszka Cholewa-Wójcik z Krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, prof. Jacqueline Crames – doradca strategiczny w Instytucie Utrecht Sustainability Institute na Uniwersytecie w Utrechcie, prof. dr hab. Przemysław Czapliński z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr hab. inż. arch. Krzysztof Domardzki z Politechniki Warszawskiej, Gary Dymski – profesor ekonomii stosowanej na Uniwersytecie w Leeds, prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca – Politechnika Krakowska, prof. dr hab. Barbara Gąciarz – profesor nadzwyczajny i dziekan Wydziału Humanistycznego AGH w Krakowie, Prof. dr hab. Tadeusz Gadacz – Wydział Humanistyczny AGH w Krakowie, prof. dr hab. Juliusz Gardewski – dyrektor Instytutu Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej oraz kierownik Zakładu Socjologii Ekonomicznej w Szkole Głównej Handlowej, prof. dr hab. Jarosław Górniak – Uniwersytet Jagieloński, dr hab. Konrad Grabiński – Pracownik Katedry Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr hab. inż. Arch. Anna Nauchta-Szostak – Politechnika Poznańska, prof. dr hab. Anna Karwińska – krakowski Uniwersytet Ekonomiczny, prof. dr hab. Joanna Kulczycka – AGH, dr Mikołaj Lewicki – Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Rafał Matyja – profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur – Dziekan Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr Krzysztof Nawratek – School of Architecture, University of Sheffield; prof. dr hab. Krzysztof Obłój – Akademii L. Koźmińskiego i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Wojciech Papriocki – SGH, prof. dr hab. Jacek Purchla – Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie czy prof. dr hab. Jerzy Wilkin – Polish Academy of Sciences.

Dodatkowo Open Eyes Economy Summit to idealna okazja aby wymienić się spostrzeżeniami ze środowiskiem biznesowym. Do Krakowa przybędą m.in.: Kazimierz Borkowski – dyrektor zarządzający PlasticEurope Polska, Paweł Borys – CEO Polish Development Fund, Helen Brand – dyrektor wykonawcza ACCA, globalnego organu zawodowych księgowych, Mark Brzezinski – dyrektor zarządzający firmy Makena, Tomasz Brzostowski, dyrektor zarządzający Global Finance Shared Services, Olga Grygier-Siddons – była prezes PwC w Europie Środkowo-Wschodniej, Jarosław Grzesiak – Greenberg Traurig, Arkadiusz Haras – Synthos SA, Sylwia Hull-Wosiek – Development & Creativity Manager w Concordia Design, Mathew Ipcar – Blue State Digital, Andrzej Korpak – CEO Open Manufacturing Poland, Katarzyna Kozłowska-Błoch – Volkswagen Poznań, Anna Miotk – dyrektor komunikacji w Polskie Badania Internetu (PBI), Przemysław Powalacz – CEO Geberit Polska, Jacek Siwiński – CEO Velux Polska oraz David Briggs – CEO VELUX Group, Audun Sørbotten – Audun Coffee, Jarosław Chołodecki – CEO Smolna Association, Dobromir Ciaś – managin Direktor Edge NPD, Ewa Wernerowicz – prezes zarządu Vivus Finance, Dominika Bettman – CEO Siemens Sp. z o.o., Alejandro Castro Pérez – Head of Ikea Home Solar, Group Sustainability Innovation, Joanna Erdman – wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego oraz Brunon Bartkiewicz  – CEO ING Bank Śląski oraz Piotr Kamiński – Pracodawcy RP czy honorowy przewodniczący Europejskiej Federacji etycznego i alternatywnego banku, Karol Sachs.

Ponadto na Międzynarodowym Kongresie Ekonomii Wartości w Krakowie pojawią się także znane osobistości wspierające środowisko naturalne czy dobro i prawa człowieka. Wśród nich choćby dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich, Marek Kamiński – znany podróżnik i polarnik, Ewa Chodkiewicz z Fundacji WWF Polska, Anna Krystecka – dyrektor biznesowy Fundacji Unicef Polska, Jennifer Morgan –  Dyrektor Wykonawcza Greenpeace International, Janina Ochojska – Polska Akcja Humanitarna czy Mariola Apanel – Dyrektor Biura Ochrony Przyrody i Klimatu w UM Wrocławia.

Swój udział w wydarzeniu będą mieć także projektanci, artyści i malarze, który w sesjach specjalnych (np. „Artysta zmienia świat”) opowiedzą o roli designu czy sztuki w dzisiejszym życiu i biznesie. Zobaczymy więc m.in. Joannę Gościel-Lewińską – Kierownika Galerii Nowohuckiego Centrum Kultury, Kamilę Kuzko – artystę malarza z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Iwonę Lisiecką – projektantkę czy Cecylię Malik – artystkę i aktywistkę miejską.

Nie zabraknie także osobistości ze świata polityki, który naświetlą polskie i zagraniczne problemy dotyczące finansów, gospodarki, ekonomii czy ekologii. W prelekcjach zobaczymy choćby Krzysztofa Ardanowskiego – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Roberta Biedronia – Prezydenta Słupska czy  Elżbietę Bieńkowską – od 1 listopada 2014 europejska komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw w Komisji Europejskiej. Oprócz nich w panelowych prelekcjach wystąpią także Władysław Kosiniak-Kamysz – od 2011 do 2015 minister pracy i polityki społecznej, najmłodszy minister w rządzie Donalda Tuska, od 2015 prezes Polskiego stronnictwa Ludowego i poseł na Sejm RP VIII kadencji, członek sejmowej komisji zdrowia, Miłosz Motyka z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Barłomiej Sienkiewicz – minister spraw wewnętrznych w latach 2013–2014.

W Krakowie pojawią się także reprezentacji mediów, którzy zajmą się moderacją wielu ważkich tematów. Wśród nich Edwin Dendyk, Andrzej Bobiński oraz Adam Czerniak z „Polityki”, Aleksandra Dziadykiewicz z radia „TOK FM”, Jarosław Gugała – TV Polsat, Łukasz Guza, Krzysztof Jedlaki, Grzegorz Osiecki, Mirosław Mazanec – „Dziennik Gazeta Prawna”. Redakcja BiznesTuba, jako patron medialny, pojawi się na wydarzeniu aby zrelacjonować pierwszy dzień kongresu. Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszego portalu.

Więcej informacji, koszty uczestnictwa, a także zgłoszenia do udziału na: www.oees.pl

MS, zdjęcia prelegentów: OEES

Zobacz też jak wyglądało ostatnie Forum Firm Rodzinnych

 

 

Eksperci

Grejner – Co się porobiło – bitcoin oazą stabilności

Polityka monetarna Rezerwy Federalnej, globalne spowolnienie gospodarcze, brexit, negocjacje handlow...

Program 500 plus najhojniejszym programem na świecie

Rozszerzenie programu Rodzina 500 plus na każde dziecko pochłonie dodatkowo ok. 20 mld zł rocznie. W...

Dolar najdroższy od prawie dwóch lat

Ponad 3,84 zł trzeba było płacić we wtorek za dolara. To najwyższy poziom od maja 2017 r., czyli od ...

Niższe opłaty z tytułu uwłaszczenia, czyli o kolejnych zmianach w prawie

Z dniem 1 stycznia 2019 roku dotychczasowi użytkownicy wieczyści gruntów wykorzystywanych na cele mi...

Premier May zmienia strategię. Co z brexitem i funtem?

Po odrzuceniu przez brytyjski parlament planu Brexitu Izba Gmin przejmuje większą inicjatywę w przyg...

AKTUALNOŚCI

Produkcja przemysłowa nie zwalnia tempa na wiosnę

Co czwarta firma z branży produkcyjnej planuje zwiększyć zatrudnienie w nadchodzącym kwartale. Produ...

KPF: Projekt ustawy antylichwiarskiej w zakresie zmian niezgodny z prawem UE

Przekazany przez Ministerstwo Sprawiedliwości interesariuszom zewnętrznym projekt ustawy o zmianie n...

Inflacja jednak przyspiesza

Według ostatecznych wyliczeń, inflacja wyniosła w lutym 1,2 proc., a więc okazała się nieco wyższa n...

Niedobre prognozy dla polskiego przemysłu

Najnowsze badania koniunktury w przemyśle przynoszą niekorzystne wskazania. W lutym indeks PMI nieoc...

Negatywne skutki gospodarcze zakazu handlu w niedziele

Ograniczenie handlu w niedziele, wbrew twierdzeniom jego zwolenników, nie pomogło małym sklepom, któ...